La Universitat dels nins i de les nines

Les motivacions i expectatives tenen molt a veure amb les possibilitats que els infants vegin l’educació superior com un horitzó proper. És per això que aquestes activitats pretenen  mostrar d’una manera lúdica i il·lusionant el que implica l’aprenentatge més enllà de l’educació obligatòria, el descobriment apassionant del coneixement i les possibilitats que la vida universitària té per al desenvolupament integral de la persona. A més, és una manera de presentar ja en un moment primerenc la nostra universitat, l’oferta educativa i les instal·lacions.

Oferim als estudiants de primària i a les seves famílies la possibilitat de participar en diferents activitats i formar part de la que serà la seva universitat.

Xerrada

Tallers

Treballs pràctics experimentals

Jornades

Xerrades per a pares i mares

Premis, concursos i proves

Altres activitats

Materials