SOMUIB! Preparats per la vida universitària

Preparats per la vida universitària

 • Estableix contacte i cerca l’opinió de persones conegudes que ja estudiïn les carreres universitàries que podrien convertir-se en la teva opció.
 • Informa’t exhaustivament sobre el pla d’estudis. Disposes de molta d’informació a la web, així com sessions informatives; també et pots informar a través dels equips de deganat i direcció dels centres.
 • Disposa sempre del Reglament acadèmic, on hi ha clarament detallats drets i deures. 
 • Llegeix detingudament les guies docents de les diferents assignatures; et permetran conèixer-ne els continguts, metodologia i procés d’avaluació, entre d’altres.
 • Consulta tots els dubtes, per això empra les tutories (presencials i en línia). Adreça’t al professorat de referència per aclarir tot allò que consideris pertinent. No deixis cap dubte a la motxilla.
 • Fes preguntes a classe. Pensar “no ho entenc” no t’ha de servir mai d’excusa.
 • Estudia i practica la llengua anglesa, et resultarà de gran utilitat en tots els àmbits. Si ja tens un bon nivell d’anglès, no dubtis a iniciar l’aprenentatge d’un altre idioma.
 • Planifica’t i aprèn a organitzar el temps. Fes planificacions flexibles. Has de donar cabuda a l’assistència a classe, l'estudi diari, la realització de treballs i lectures, la participació en jornades i conferències, etc.
 • Calcula aproximadament dues hores de treball individual per una hora de classe, així aconseguiràs dur el curs al dia.
 • Procura anar al dia en les assignatures. A la Universitat no és suficient estudiar la darrera setmana. Si aquest sistema t’ha servit durant la secundària i el batxillerat, aquí ja no et funcionarà.
 • Crea un entorn favorable d’estudi. Valora quins són les millors estratègies d’aprenentatge. Segueix uns hàbits d’estudi i treball. Té una disposició i actitud favorable a l’estudi.
 • Sigues persistent, no et desanimis mai, encara que els primers resultats no siguin bons. A la Universitat, com a la vida, qui persisteix ho aconsegueix.
 • Coneix el teu entorn. Explora i participa en el que t’ofereix la vida universitària (programes de mobilitat, activitats culturals, trobades, associacions, pràctiques en empreses, etc.). Procura anar més enllà del pla d’estudis.
 • Estableix relacions socials amb els companys de curs, constitueix grups de treball, estudi i col·laboració conjunta.
 • Combina l’estudi amb l'esport, una alimentació sana, i dorm les hores necessàries.
 • Explora els teus interessos, expectatives, qualitats, etc. Inicia el teu projecte de futur, es tracta del teu projecte professional… Deixa’l per escrit! Veuràs com contribueix a la presa de decisions.
 • Desenvolupa la creativitat, els processos reflexius, el pensament crític i aplicat, investiga, té un esperit emprenedor.
 • Gaudeix de la Universitat. Desenvolupa una motivació adequada que et permeti valorar positivament la teva experiència universitària.