Escoltar

Activitats #SerāsUIB d'estiu 2020

Campus temàtics

Tallers Un estiu diferent (primària i secundària)

En preparació

Altres activitats

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat