Activitats a Mallorca 2020-21

El professorat i el personal tècnic es desplaça als centres de secundària que ho sol·licitin per informar i orientar l’alumnat i les famílies sobre els estudis superiors, divulgar temes d’interès social i facilitar el procés de transició a la Universitat.

Xerrades

Conferències

Tallers

Fires i jornades d'orientació

Al llarg del curs participam en jornades d’orientació als centres de secundària que ens ho demanen, i també en diverses fires

Exposicions