Demolab virtual

Demolab virtual

Objectius

 • Comprendre molts dels fenòmens que observa l’estudiant en el dia a dia i que formen part del seu currículum.
 • Despertar la curiositat per l’ampli ventall de possibilitats que ofereix la ciència.
 • Incentivar l'accés dels estudiants a les titulacions científiques.
 • Descobrir què va impulsar els estudiants universitaris a fer estudis superiors, les vivències com a universitaris…

Destinataris

Alumnat de primària

Dates, horari i lloc

 • A petició dels centres educatius i segons disponibilitat dels alumnes col·laboradors de la UIB.
 • Durada: 60 minuts
 • Mitjançant la plataforma virtual Zoom

Programa

 • Realització i explicació dels experiments
 • Resolució de dubtes
 • Conversa amb els estudiants de la UIB.

Experiments disponibles

S'ofereix un paquet únic d'experiments segons el nivell educatiu:

Primer i segon de primària

Tercer i quart de primària

Cinquè i sisè de primària

Inscripció

Més informació

 • Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
 • Tel.: 971 17 20 27 / 24 36
 • seras@uib.cat