Cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)

Què són els cicles formatius?

Et prepararan per a l’exercici qualificat de diverses professions, et proporcionaran la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, a més decomprendre l’organització i les característiques del sector corresponent, com també et permetran l'accés a estudis superiors.

Hi ha dos tipus:

  • Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): s’hi accedeix amb el títol de Graduat en ESO, amb proves d’accés o amb Formació Professional Bàsica (FPB).
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS): s'hi accedeix amb el batxillerat, amb CFGM o amb proves d’accés.

També hi ha l'opció de la formació professional dual: un model de formació professional que combina la formació dels alumnes al centre educatiu amb l'activitat laboral retribuïda i la formació a l'empresa (contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge).

Quin són els seus continguts?

Els seus continguts s’estructuren en mòduls i són exclusivament de caire professional, és a dir, relacionats amb el camp professional elegit.

Per altra banda, es combina la formació teòrica amb la pràctica: una part de la formació es fa als centres educatius i una altra part a les empreses, amb unes pràctiques en un entorn real de feina, d'acord amb el programa formatiu corresponent. A més, també hi ha uns mòduls de formació i orientació laboral i d’iniciativa emprenedora.

A les Illes Balears s’ofereix una àmplia oferta de famílies professionals, i dins cada una pots trobar un o més cicles formatius de grau mitjà o grau superior.

Què són i quina durada tenen els cicles formatius de grau mitjà (CFGM)?

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis que preparen l’alumnat per a un determinat àmbit professional (energia i aigua, electricitat i electrònica...).

Tenen una durada de dos cursos acadèmics, i s’obté el títol de tècnic en l’especialitat que s’ha cursat (per exemple: Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques).

Com accedir a un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)?

Podràs accedir a fer un CFGM si tens el títol de Graduat en ESO o de Formació Professional Bàsica (FPB), prèvia superació del procés d'admissió corresponent.

Si no tens cap d’aquests títols, has de superar una prova d’accés específica, i per fer-la has de tenir 17 anys o complir-los durant l’any natural de la prova. Després cal participar el procés d'admissió corresponent.

I després del CFGM?

Amb un títol de tècnic pots incorporar-te al món laboral gràcies a l'especialització que rebràs; així mateix, tens opció de continuar amb cursos d'especialització o amb una formació superior, cursant un cicle formatiu de grau superior (CFGS).