Experiments de física curiosos

Realització diversos experiments per treballar el concepte de força.

Destinataris

Estudiants de 3r i 4t d'ESO i batxillerat.

Data, horari i lloc

  • Dia 15 de juliol de 2021, de 10 a 13 hores (no hi ha places disponibles)
  • Dia 19 de juliol de 2021, de 10 a 13 hores (no hi ha places disponibles)
  • Laboratori Demolab, edifici Mateu Orfila i Rotger, campus universitari

Objectius

  • Diferenciar entre força i pressió
  • Identificar les forces d'acció i reacció
  • Diferenciar les forces de cohesió i les d'adhesió
  • Entendre el concepte de centre de masses i la relació que té amb l'equilibri

Metodologia

Metodologia d’exploració i indagació relacionant el llenguatge quotidià i el científic. Els alumnes faran tots els experiments amb l'ajuda de les professores i intentaran respondre les qüestions que se'ls formulin.

Professorat

Francesca Molinos i Catalina Picornell. Professores del Departament de Física de la UIB.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Observacions

  • Llengua vehicular: català
  • Durada: 3 hores