Facultat d'Economia i Empresa

 

Facultat d'Economia i Empresa

Sobre els estudis de la facultat

Administració d'Empreses

Economia

Doble titulació d'Economia i Turisme

Les dobles titulacions de graus oficials a la UIB són una oferta formativa adreçada a l'alumnat que vol obtenir una formació integral en dues titulacions que formen un programa curricular únic i preestablert. Aquest programa ofereix la possibilitat de cursar ambdues titulacions i obtenir, en acabar la totalitat dels estudis, els títols corresponents. La finalitat és que els estudiants accedeixin a un conjunt de coneixements i capacitacions que, considerats de forma agregada, redimensionin la formació adquirida i facilitin la inserció laboral i la carrera professional en unes condicions avantatjoses.

Coneix la Facultat d'Economia i Empresa

fee.uib.cat