Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior

Sobre els estudis de l'escola

Edificació

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Telemàtica

Matemàtiques

Dobles titulacions

Les dobles titulacions de graus oficials a la UIB són una oferta formativa adreçada a l'alumnat que vol obtenir una formació integral en dues titulacions que formen un programa curricular únic i preestablert. Aquest programa ofereix la possibilitat de cursar ambdues titulacions i obtenir, en acabar la totalitat dels estudis, els títols corresponents. La finalitat és que els estudiants accedeixin a un conjunt de coneixements i capacitacions que, considerats de forma agregada, redimensionin la formació adquirida i facilitin la inserció laboral i la carrera professional en unes condicions avantatjoses.

Matemàtiques i Enginyeria Informàtica

Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica

Coneix l'Escola Politècnica Superior

eps.uib.cat