Quan hem de posar límits i quan podem ser permissius amb els fills?

Objectius

  • Donar a conèixer les característiques principals de cada estil educatiu.
  • Aportar eines i estratègies per identificar en quines situacions cal posar límits i en quines altres podem ser permissius.

Descripció

La majoria dels pares i mares volem el que sigui millor per als nostres fills i filles. Per això, és necessari saber que l'estil educatiu que apliquem mentre els criem serà cabdal en el seu desenvolupament com a criatures i com a persones adultes. I ja no solament en això, sinó també en l’estat d'ànim, el comportament, la manera de relacionar-se amb els altres, l’autonomia, el benestar, etc.

Hi ha, principalment, quatre estils educatius: l'autoritari, el permissiu, l'indiferent i el democràtic, que es diferencien segons les estratègies disciplinàries, l'estil de comunicació i les expectatives de control i maduresa, entre d’altres.

Destinataris

Pares i mares d’educació infantil, de primària i d’ESO. 

Data, horari i lloc de realització

  • Pendent
  • La xerrada es durà a terme a través de Zoom (plataforma virtual).

Metodologia

Xerrada divulgativa amb aspectes teoricopràctics.

Ponent

Lucía Palmer García, psicòloga general sanitària, especialitzada en terapia familiar. Membre de l'àrea d'orientació personalitzada del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (Port-UIB)

Inscripció

  • S’hi poden inscriure a través d’aquest formulari. Les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada.
  • Una vegada que s’hi hagin inscrit, els participants rebran, unes hores abans que comenci de l’activitat, un correu electrònic amb l'enllaç web per poder accedir-hi.
  • Activitat gratuïta

Observacions

  • Durada: 60 minuts
  • Llengua vehicular: català