Perdem la comunicació amb els fills?

Introducció

Donar la importància que es mereix a la comunicació com a eina imprescindible en el món que ens envolta. La comunicació i el llenguatge són la base per poder relacionar-nos amb el món i poder expressar els sentiments i pensaments.

Objectius

 • Ajudar els fills a assolir el benestar personal i social mitjançant les competències comunicatives
 • Donar als pares estratègies per a què els fill puguin interactuar amb el món i desenvolupar capacitats intel·lectuals superiors.
 • Com podem mantenir una bona comunicació amb els fills.
 • Emprar les competències comunicatives per afavorir les relacions amb els fills.
 • Aconseguir que els fills desenvolupin la comunicació com a eina diària .
 • La comunicació i el llenguatge i la seva relació amb l’autonomia i el desenvolupament psicològic.

Dates, horari i lloc

 • Pendent, a les 19 hores.
 • La xerrada es durà a terme a través de Zoom (plataforma virtual).

Destinataris

Pares i mares d’estudiants des de primer cicle d’educació infantil fins a tercer cicle de primària.

Continguts

 • L’ésser humà i la necessitat de comunicar-se amb el món que els envolta.
 • La comunicació i el llenguatge com a base del desenvolupament psicològic.
 • Tipus de comunicació i llenguatge.
 • Estratègies per millorar la comunicació des de la infància.

Metodologia

La xerrada serà en línia a través de la plataforma Zoom. La presentació serà sempre amb suport visual i al final de la xerrada els pares podran fer preguntes a través del xat. A més, es facilitarà una adreça de correu electrònic per plantejar els dubtes que hagin quedat pendents. La xerrada és teoricopràctica amb la intenció d’explicar termes, conceptes, teories, etc., i també es donaran estratègies per ajudar als fills a avançar de manera adequada en aquest àmbit.

Inscripció

 • Us hi podeu inscriure a través d’aquest formulari. Les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada.
 • Una vegada que s’hi hagin inscrit, els participants rebran, unes hores abans que comenci de l’activitat, un correu electrònic amb l'enllaç web per poder accedir-hi.
 • Activitat gratuïta

Observacions

 • Durada: 90 minuts
 • Llengua vehicular: català