La importància de la detecció precoç del trastorn del desenvolupament infantil

La importància de la detecció precoç del trastorn del desenvolupament infantilEls trastorns del neurodesenvolupament engloben discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista, TDAH, trastorns d'aprenentatge, trastorns de la comunicació, trastorns per tics, trastorns de la coordinació. Comencen prest, a la primera infància, i es caracteritzen per (1) presentar alteracions en les funcions neuropsicològiques (a més d'altres problemes emocionals i de conducta) i (2) ser, o tendir a ser, crònics. És fonamental fer-ne una detecció primerenca per intentar intervenir-hi de la manera més profitosa possible.

Dates, horari i lloc

 • Dia 27 de gener de 2022, a les 19 hores
 • Mitjançant la plataforma virtual Zoom

Destinataris

Mares, pares, mestres i estudiants

Objectius

 • Aprendre què és la neuropsicologia i com es relacionen la conducta, les emocions i els pensaments
 • Aprendre les característiques i els símptomes dels trastorns principals del neurodesenvolupament infantil
 • Aprendre en què ens hem de fixar en el desenvolupament d'un infant

Continguts

 • Introducció a la neuropsicologia i al desenvolupament infantil
 • Descripció bàsica dels trastorns principals del neurodesenvolupament
 • La detecció primerenca dels trastorns del neurodesenvolupament
 • La intervenció en els trastorns del neurodesenvolupament

Ponent

Mateu Servera Barceló. Catedràtic d'Universitat de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. La seva activitat docent se centra en Psicopatologia i l'avaluació i la intervenció en trastorns del comportament infantil. La seva activitat de recerca també s'ha centrat especialment en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), i més específicament en el Tempo Cognitiu Lent (TCL)

Inscripció

 • Us hi podeu inscriure a través d’aquest formulari. Les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada.
 • Una vegada que s’hi hagin inscrit, els participants rebran, unes hores abans que comenci de l’activitat, un correu electrònic amb l'enllaç web per poder accedir-hi.
 • Activitat gratuïta

Observacions

 • Llengua vehicular: català
 • Durada: 60 minuts