Simulador per calcular les notes d'admissió als estudis de grau de la UIB. Curs 2022-23

Simulador per al càlcul de notes d'admissió als estudis de grau de la UIB.Instruccions

Si has marcat batxillerat, has d'introduir la nota del teu expedient i les notes de cada una de les màtèries del bloc d'accés. Amb aquestes dades es calcularà la nota d'accés. Després, has d'introduir les notes de les màteries del bloc d’admissió i seleccionar els estudis de grau dels quals vols saber la nota d'admissió. Recorda que per calcular la nota d’admissió es tindrà en compte la nota d'accés i les dues millors notes ponderades entre les matèries del bloc d’admissió i la matèria de modalitat del bloc d’accés.

Si has marcat CFGS, has d’introduir la nota del teu expedient i les notes de les màteries del bloc d’admissió, i seleccionar els estudis de grau dels quals vols saber la nota d'admissió. Recorda que per accedir a un estudi de grau tendrán preferència els CFGS adscrit a la branca de coneixement del grau que vols accedir*. (Aquest simulador no ho té compte)

Bloc d'accés

Nota d'accés

Resultat

Bloc d'admissió

Nota d'admissió

Resultat

Resultat

Resultat

Aquest simulador de notes s’ha realitzat a partir dels paràmetres de ponderació per a l'admissió.
Important: les dades ofertes pel simulador de notes són informatives, i no es poden utilitzar com a base per a cap tipus de recurs. La UIB no es fa responsable dels errors que es puguin produir.

* Vinculacions entre els títols i les branques de coneixement de grau