Simulador per calcular les notes d'admissió als estudis de grau de la UIB. Curs 2024-25

Simulador per calcular les notes d'admissió de la PBAU de la UIB

Instruccions

Si has marcat batxillerat, has d'introduir la nota del teu expedient i les notes de cada una de les màtèries del bloc d'accés. Amb aquestes dades es calcularà la nota d'accés. Després, has d'introduir les notes de les màteries del bloc d’admissió i seleccionar els estudis de grau dels quals vols saber la nota d'admissió. Recorda que per calcular la nota d’admissió es tindrà en compte la nota d'accés i les dues millors notes ponderades entre les matèries del bloc d’admissió i la matèria de modalitat del bloc d’accés.

Si has marcat CFGS, has d’introduir la nota del teu expedient i les notes de les màteries del bloc d’admissió, i seleccionar els estudis de grau dels quals vols saber la nota d'admissió. Recorda que per accedir a un estudi de grau tendrán preferència els CFGS adscrit a la branca de coneixement del grau que vols accedir. (Aquest simulador no ho té compte)

Bloc d'accés

Nota d'accés

Resultat

Bloc d'admissió

Nota d'admissió

Resultat

Resultat

Resultat


Aquest simulador de notes s’ha realitzat a partir dels paràmetres de ponderació per a l'admissió.
Important: les dades ofertes pel simulador de notes són informatives, i no es poden utilitzar com a base per a cap tipus de recurs. La UIB no es fa responsable dels errors que es puguin produir.

* Vinculacions entre els títols i les branques de coneixement de grau