Tècniques assertives per evitar conflictes

Qui no s’ha trobat moltes vegades persones que aviat s’enfaden i que comencen a discutir? Són discussions que de cada vegada augmenten de to; que de cada vegada són més punyents o que, fins i tot, poden encadenar temes i que arribin a perdre el sentit inicial i no arribar a cap acord. Aquestes tècniques ajudaran tant a evitar conflictes com a suavitzar-los, i, a més, les podeu ensenyar als fills i filles.

Oferir disculpes

Que l’altra persona sàpiga que ens adonam del que ha passat.

Disc ratllat

Repetim de manera continuada l’argument principal que volem expressar; no desviam l’atenció vers altres temes que l’altra persona esmenta. També és una manera d’evitar donar llargues explicacions o excuses. Exemples de frases:

«Sí, però...»+ Acompanyades de la teva opinió
«Entenc el teu punt de vista, però...»,
«Et repetesc que...» 
«Sí, però jo deia...»

 

 

Asserció negativa

Es tracta d’admetre si hem comès cap error i canviam ràpidament a frases positives.

Exemple de conversa:

  • Encara no m’has enviat el que et vaig demanar
  • Tens raó, em sap greu. Ara mateix ho faig

La retallada

Donam una resposta breu quan creiem que ens ataquen, però la informació que rebem de l’altra persona no la veiem clarament. Així, no començam a discutir tot d’una i obligam l’altra persona que deixi clar l’assumpte.

Exemple de conversa:

  • No has cuinat
  • Sí, és veritat

Ignorar selectivament

Fem atenció solament a les parts de la conversa que ens interessen i n’ignoram la resta.

Separar temes

Intentam no mesclar els temes. Quan algú us parli d’altres temes, li podeu dir que ara parlau d’una cosa i que d’allò altre ja en parlareu en un altre moment.

Desarmar la ira

Centrar-vos en el fet que l’altra persona està enfadada i no fer cas del que us diu. Exemple de frase: «Ara estàs enfadada. Parlarem en un altre moment, quan estiguis més tranquil·la».

Preguntes

Formular preguntes per ajudar que l’altra persona s’adoni que actua de manera impulsiva. Exemple: «Per què creus que estàs tan enfadada?», «No creus que estàs massa a la defensiva?».

Banc de boira

És una bona manera d’evitar o d’ajornar el conflicte quan no el volem afrontar en aquell moment. Així, si veiem que l’altra persona està molt «encesa», la situació es pot refredar. Es tracta d’acceptar alguna part del seu discurs, però no tot.

Exemple de conversa:

  • Mai no m’escoltes quan et parl
  • Tal vegada tens raó
  • Potser
  • És clar, que pot ser
  • D’acord, no et dic que no

També podem desenvolupar un poc més la frase: «Entenc que estiguis enfadat, si creus que no t’escolt».

Interrogació negativa

Demanam a l’altra persona que digui clarament què és el que li molesta per així poder solucionar-ho.

 

Material elaborat per Maria Magdalena Campos Piña, psicòloga.