Adquirir competències per al futur èxit professional

La formació és clau per adquirir les competències tècniques necessàries per saber-nos desenvolupar amb èxit en un àmbit professional concret, però hi ha moltes altres competències prou importants que es poden anar aprenent en altres contextos.

Aquest conjunt de capacitats, actituds i habilitats transversals són clau per assolir els reptes que la societat actual ens exigeix. Són competències que les empreses cerquen i demanen a qualsevol candidat/a. 

Com les podem anar aprenent des d’ara mateix?

  • Adquirint responsabilitats. Ser delegat o delegada de classe, ser mediador/a, ajudar en les feines de casa... Totes aquestes situacions ens fan ser competents a l’hora de saber parlar en públic, comunicar bé les coses als altres, solucionar un conflicte a la classe, conviure amb més gent repartint les tasques i responsabilitats, etc.  
  • Sent flexible. Vivim en una societat que canvia molt ràpidament. Hem de ser capaços d’adaptar-nos a les noves situacions. D’aquesta manera, sabrem desenvolupar-nos amb èxit sense que aquestes noves situacions ens generin frustracions o inseguretats.
  • Fent petites feines. A l’estiu es poden fer petites feines, adaptades a l’edat corresponent, per començar a treballar l’autonomia i l’empenta.
  • Sent positiu. Mirar la vida amb una actitud positiva ens aporta un benestar personal que ens pot ajudar a afrontar amb èxit els reptes de cada dia. «La gent positiva canvia el món, mentre que la negativa el manté com està».
  • Fent activitats amb altres companys/es. Practicar esports en equip, fer un voluntariat, viatjar, ser monitor/a de temps lliure... Hem d’aprendre a saber treballar en equip, ser tolerants amb altres punts de vista, saber què passa al nostre entorn.
  • Sent creatiu. Tothom duu dedins una part creativa que cal potenciar. La creativitat es valora molt en qualsevol lloc de treball.
  • Tenint curiositat. Hem de ser curiosos davant la vida, fer i fer-nos moltes preguntes. Cercar respostes i conèixer infinitat de camins que podem seguir per arribar a aconseguir els nostres objectius.
  • Sent perseverant. La dedicació, l’esforç i la constància, aprendre dels propis errors, ens donen confiança en nosaltres mateixos, seguretat i empenta per arribar a l’èxit, tant personal com professional.
  • Tenint una actitud crítica. Actualment tenim accés a una gran quantitat d’informació, gràcies a les noves tecnologies. Hem d’aprendre a saber seleccionar aquella informació que sigui vàlida i fiable. Hem d’aprofitar les potencialitats que ens aporten les tecnologies, però sent conscients dels seus riscs. Podem pujar les fotos a una xarxa social, però hem de saber gestionar el nostre perfil, allò que volem que sigui públic,

Material elaborat per Àngela Janer, orientadora laboral del Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB a Menorca

Adquirir competències per al futur èxit professional