Accions perquè els adolescents desenvolupin una bona autoestima

L’autoestima és la imatge que tenim de nosaltres mateixos. En els infants l’autoestima encara s’està formant. Els esdeveniments positius reforcen en ells l’autoestima positiva, i els fracassos activen la negativa. El fet de sentir-se estimat i respectat pels pares i la gent de l’entorn és molt important per al desenvolupament d’una autoestima positiva.

Goleman (1998) defineix l’autoestima com el mapa intern de les pròpies preferències, capacitats i deficiències.

L’autoestima dels adolescents es veu afectada positivament o negativament segons els comportaments que veu al voltant: pares, professors, amics... Els pares i educadors hem d’encoratjar-ne el valor, la responsabilitat i la independència, i evitar la crítica destructiva.

Els elogis, retrets, mirades, estímuls, càstigs..., els transmeten missatges positius o negatius, segons la forma o intenció amb què es transmetin. Aquests missatges seran portadors de sentiments de seguretat, acceptació, afecte, o per contra, de rebuig, inseguretat, desconfiança o desànim.

Algunes accions que podem dur a terme perquè els adolescents desenvolupin una bona autoestima podrien ser les següents:

 • Elogiar i no ridiculitzar

En aquesta edat l’adolescent necessita que li reconeguin les petites coses que fa diàriament i que de vegades ens passen desapercebudes als adults.

L’elogi ha de ser sincer, sense exageracions i destinat als comportaments que volem augmentar. 

 • Descobrir les seves qualitats

Són molts els adolescents que creuen que sempre fan les coses malament. Hem de fer que valorin totes les coses que saben fer bé, donar-los l’oportunitat de posar-les en pràctica, i estimular-los per adquirir noves habilitats. 

 • Millorar la seva imatge personal

L’aparença personal és important per estar a gust amb un mateix. Cal insistir que una bona imatge pot millorar les relacions socials amb els altres.

 • Acceptar tothom tal com és

Cadascun de nosaltres és diferent dels altres. Cadascú té la seva manera de ser, i hem d’acceptar-la.

 • Ajudar-lo a tolerar frustracions

No sempre aconseguim el que volem, i això no ha de ser motiu d’infelicitat ni d’alteració del comportament.

 • Ensenyar-li a senitir-se orgullós dels seus éxits

La satisfacció per un mateix i pels propis èxits augmenta l’autoestima. Si l’adolescent se sent més segur de si mateix, això afavorirà que faci amics amb més facilitat.

 • Ensenyar-li adonar-se de les seves emocions i els seu sentiments

Hem d’ensenyar als adolescents a ser conscients de les seves emocions.

 • Valorar les seves opinions

Les seves opinions i idees han de ser escoltades. Hi podem estar d’acord o no, però com a mínim les hem de prendre en consideració; ell ha de saber que el tenim en compte.

 • Fer que se senti un membre important de la família i del grup

Els fills o filles són membres importants de la família, i s’ha de notar escoltant-los, fent-los participar en les decisions, demanant la seva opinió, valorant les seves aportacions...

 • Bona comunicació

Una bona comunicació és fonamental. Hem de trobar temps per parlar amb ells i poder mantenir converses amigables sobre temes d’interès comú.

 • Evitar la sobreprotecció

De vegades oferim una ajuda excessiva als joves, o encara pitjor, els ho donam tot fet. Els adolescents sobreprotegits no tenen iniciativa, necessiten contínuament que algú els digui què han de fer i com fer-ho. 

 • Mostrar flexibilitat

Quan establim normes, que siguin les apropiades perquè tothom les compleixi i que ajudin a proporcionar un bon ambient. I que no ens manqui mai la flexibilitat davant les normes, si hi ha una causa justa.

 • Conèixer bé l'ambient dels adolescents

L’ambient en què es mouen els adolescents els influeix notablement. No està de més conèixer-lo i fins i tot tenir-hi relació.

 • Dedicar-hi el temps necessari

Al llarg del dia, cal trobar moments en què puguem tenir una comunicació fluida i afectiva amb el nostre fill o filla, si veiem que ens ho demana. Així veurà que ens interessam per ell/a, atès que necessita aquesta atenció per sentir-se segur.

 • Fomentar que es relacioni amb grups

Ajudar-lo a potenciar els vincles amb adolescents de la seva edat; el sentiment de vinculació a un grup li dona seguretat. És una bona manera de reforçar l’autoestima. 

 • Ajudar-lo a proposar-se metes

Per arribar a aconseguir alguna cosa, es bo d’anar-se plantejant metes intermèdies que ens ajudin a arribar, pas a pas, fins a l’objectiu final.

 • Interessar-se per la seva vida escolar

Durant les moltes hores que l’adolescent passa a l’escola passen coses que afecten positivament o negativament el desenvolupament de la seva autoestima. No està de més interessar-nos pels seus estudis i per les relacions que té amb els companys.

 • Fomentar l'autonomia personal

Els joves han d’aprendre a cuidar-se de si mateixos, i per això els hem d’ensenyar les habilitats i els coneixements que necessiten, i fomentar que els puguin posar en pràctica. Això inclou habilitats tècniques, organitzatives, la capacitat de planificar projectes, l’habilitat de relacionar-se amb les persones, de parlar en públic, etc.

Material elaborat per Eulàlia Porter, psicopedagoga.