Batxillerat

Què és i quant dura?

Amb aquests estudis milloraràs la teva formació general i obtindràs una completa preparació acadèmica per continuar després amb estudis superiors, tant universitaris com de formació professional.

Dura dos cursos acadèmics, i es fan 30 hores setmanals de classe a primer de batxillerat i 32 hores setmanals de classe a segon de batxillerat

Quina és la seva estructura i modalitats?

Segons la nova llei educativa (LOMLOE), hi ha quatre modalitats de batxillerat:

Arts

Si tens interessos pels fenòmens artístics: món audiovisual, arts gràfiques, disseny, mitjans de comunicació, publicitat, arts escèniques, producció i gestió d’empreses del sector cultural i animació cultural i social, aquesta és la teva modalitat. Aquesta modalitat té dos itineraris:

  • Arts plàstiques, imatge i dissenys.
  • Música i arts escèniques.

Ciències i Tecnologia

Si t’interessen les ciències experimentals, les matemàtiques, els continguts cientificosanitaris, els processos tecnològics i la producció de béns i serveis, aquesta és la teva modalitat.

General

Si encara no has decidit quin camí acadèmic escollir o tens previst elegir un estudis de grau o CFGS que tenen una base interdisciplinar, aquesta és la teva modalitat, ja que possibilita incorporar matèries de les diferents modalitats (Arts, Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials) amb una formació més global i flexible.

Humanitats i Ciències Socials

Si tens inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública o privada, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, o el turisme i altres serveis d’oci, aquesta és la teva modalitat. Aquesta modalitat té dos itineraris:

  • Itineraris d'Humanitats.
  • Itinerari de Ciències Socials.

Cada curs està format per:

  • Assignatures comunes: són cinc assignatures i un treball de recerca de batxillerat
  • Assignatures de modalitat: tres assignatures segons la modalitat de batxillerat elegida.
  • Assignatures optatives: una assignatura que pot elegir l'alumne.

Pots consultar les assignatures de cada modalitat en el següent enllaç (Conselleria d'Educació i Universitats)

Més informació

Un consell molt important

Convé que pensis bé la modalitat de batxillerat que s’ajusta més al que vols estudiar en acabar-lo i als teus interessos professionals, per facilitar al màxim l’accés.

Si tens pensat continuar amb un cicle formatiu de grau superior en acabar el batxillerat, consulta la modalitat de batxillerat preferent per a cada cicle a la web <fp.caib.es>.

Si, en acabar batxillerat, vols fer un grau universitari, també convé triar bé les assignatures de segon de batxillerat que et puguin fer augmentar la nota d’admissió. Pots saber quines són aquestes assignatures consultant els paràmetres de ponderació de la Universitat on vols estudiar. Recorda que des del primer curs de batxillerat cal que et posis les piles i treguis bones notes, perquè l’expedient dels dos cursos del batxillerat té un 60 per cent de pes en la nota final de la prova d’accés a la Universitat (PBAU).

I després del batxillerat?

Un cop aprovat, s’obté el títol de batxiller. I després, què pots fer?*

*Cal tenir en compte, els procediments d'accés i admissió a cada una d'aquestes opcions.