Què podem esperar dels fills si continuam comportant-nos així

Què podem esperar dels fills si continuam comportant-nos així La perfecció no existeix; no hi ha famílies perfectes ni tampoc fills que ho siguin. No existeix un estil educatiu únic, sinó famílies úniques a les quals cal adaptar les millors potencialitats de cada estil educatiu. Estimar un fill és confiar en les seves possibilitats. Donar-los més no vol dir estimar-los més.

Dates, horari i lloc

 • Dia 21 d'octubre de 2021, a les 19 hores
 • Mitjançant la plataforma virtual Zoom

Destinataris

 • Pares i mares amb fills de totes les etapes educatives

Objectius

 • Conèixer l’estil educatiu sobreprotector i controlador i les seves conseqüències sobre el desenvolupament emocional.
 • Oferir a les famílies estratègies per fomentar l’autonomia i la independència dels fills.
 • Ajudar les famílies a prendre consciència sobre la importància que tenen com a model dels fills.
 • Evitar pors, frustracions, tolerància zero, manca d’empatia...
 • Oferir orientacions per evitar ser famílies helicòpter, hiperprotectores, hiperpaternals o hipermaternals

Continguts

 • Sobreprotecció: ni per excés ni per defecte
 • Control familiar i desenvolupament emocional
 • Autonomia i procés maduratiu: estratègies educatives a la llar
 • Autoregulació i frustració, dues eines imprescindibles en el camí del creixement mental saludable
 • Autoestima: hiperprotecció i infelicitat
 • El joc i el temps lliure: elements vitals per a la felicitat

Metodologia

La metodologia que s’hi aplicarà és grupal, activa, participativa i dinamitzadora. És una formació teòrica, però s’hi intentarà fomentar la participació de les famílies.

Ponent

Eulàlia Porter, psicopedagoga, llicenciada per la UIB; té vint anys d'experiència com a orientadora. Ha treballat en totes les etapes educatives, des d’educació infantil a batxillerat. La seva experiència en l’àmbit educatiu és molt àmplia. Orientadora de vocació, el seu objectiu és ajudar les famílies i els fills a decidir un futur que els faci feliços.

Inscripció

 • Us hi podeu inscriure a través d’aquest formulari. Les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada.
 • Una vegada que s’hi hagin inscrit, els participants rebran, unes hores abans que comenci de l’activitat, un correu electrònic amb l'enllaç web per poder accedir-hi.
 • Activitat gratuïta

Observacions

 • Llengua vehicular: català
 • Durada: 90 minuts aproximadament
 • Totes les denominacions que apareguin en aquest xerrada s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.