Importāncia de la formaciķ superior i de les competčncies emocionals per al desenvolupament integral humā

Importància de la formació superior i de les competències emocionals per al desenvolupament integral humàSessió per a informar joves i famílies sobre la importància de continuar la formació en estudis superiors per potenciar les opcions d’inserció professional i de desenvolupament satisfactori d’aspectes facilitadors del benestar bàsic.

També es vol transmetre la importància del coneixement i la pràctica de les competències i destreses emocionals fonamentals, que faciliten autoconeixement, motivació i desenvolupament humà integral, tenint en compte dimensions essencials com són la capacitat d’autoconsciència i regulació emocional, la gestió adequada de l’estrès negatiu, o la prevenció i el tractament constructiu de possibles conflictes i dificultats pròpies de la naturalesa humana.

Finalment, s’explicaran les activitats i formacions en competències emocionals que facilita la UIB en aquest sentit i amb l’objectiu general de potenciar el desenvolupament humà integral.

Objectius

 • Explicar la importància de la formació en estudis superiors.
 • Facilitar la reflexió per identificar la línia d’estudis i la professió a partir del criteri de motivació i interès real.
 • Donar a conèixer les aportacions científiques actuals sobre les competències emocionals bàsiques i la seva importància per al desenvolupament humà, l’afrontament constructiu de dificultats, la identificació i l’assoliment d’objectius, i la millora de les relacions intrapersonals i interpersonals i el benestar.

Destinataris

Estudiants de secundària i les seves famílies

Data, horari i lloc de realització

 • Dia 23 d'abril de 2021, a les 19 hores
 • Xerrada impartida a través d'una plataforma virtual.

Continguts

 • Competències emocionals bàsiques: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, habilitats socials, habilitats per a la vida i el benestar.
 • Autoconeixement i motivació: el camí del desenvolupament humà.
 • Adequació i congruència entre pensament, sentiment, actitud i acció.
 • Importància de la formació.

Ponent

Raül Genovès Company, doctor en Filosofia. Investigador de la UIB. Codirector i coordinador dels títols propis de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI, Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat, i del Màster en Competències Emocionals. Professor col·laborador de programes de formació de centres educatius i organismes oficials d’àmbit autonòmic i estatal.

Inscripció

 • S’hi poden inscriure a través d’aquest formulari. Les places disponibles s'assignaran per ordre d'arribada.
 • Una vegada que s’hi hagin inscrit, els participants rebran, unes hores abans que comenci de l’activitat, un correu electrònic amb l'enllaç web per poder accedir-hi.
 • Activitat gratuïta

Observacions

 • Durada: 60 minuts
 • Llengua vehicular: català