I ara, què?

El taller s'adreça a l’alumnat que cursa 4t d’ESO per ajudar-lo a prendre decisions adequades a les seves característiques personals, als seus interessos i a les característiques de l’entorn que l'envolta. La tria acadèmica i/o professional marcarà en aquesta etapa el punt de partida del seu futur professional.

Destinataris

Estudiants de 4t d'ESO

Lloc, data, horari

 • Pendent, a les 18 hores, a les 18 hores
 • Taller impartit a través d'una plataforma virtual

Objectius

 • Afavorir l'autoconeixement
 • Descobrir els interessos i motivacions personals, relacionades amb les possibilitats i potencialitats pròpies
 • Valorar les diferents alternatives que permeten prendre decisions de manera reflexiva i ser capaç d’eliminar opcions impossibles o inadequades
 • Ser conscient de la importància de planificar el futur, des de l’estudi objectiu de possibilitats acadèmiques i professionals
 • Reconèixer limitacions i aptituds.

Continguts

 • Autoconeixement
 • Aspectes relacionats amb la persona, l’entorn social i l’entorn professional
 • Itineraris acadèmics i professionals
 • Habilitats socials: autocontrol, treball en equip, relacions interpersonals, esforç i responsabilitat

Metodologia

La metodologia serà activa i participativa. Les activitats pretenen que els alumnes puguin compartir dubtes, adquirir informació nova i conèixer-se un poc més a si mateixos per escollir l’opció més adequada a les seves característiques i necessitats. El taller es farà primer en gran grup i després en petits grups per permetre la relació entre iguals.

Professorat

Eulàlia Porter, psicopedagoga, llicenciada per la UIB; té vint anys d'experiència com a orientadora. Ha treballat en totes les etapes educatives, des d’educació infantil a batxillerat. La seva experiència en l’àmbit educatiu és molt àmplia. Orientadora de vocació, el seu objectiu és ajudar les famílies i els fills a decidir un futur que els faci feliços.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran fer el pagament en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Observacions

 • Llengua vehicular: català
 • Durada: 90 minuts