Escoltar

XII Olimpíada d'Història d'Espanya

La Universitat de les Illes Balears convoca la XII Olimpíada d'Història d'Espanya, amb caràcter autonòmic, que tindrà lloc el dia 27 de març de 2020.

Participants

 • Poden participar a l’Olimpíada d’Història tots els alumnes matriculats del segon curs de batxillerat que cursin l’assignatura d’Història en qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears.

Estructura de les proves

 • Les proves consistiran en un examen tipus test.
 • El programa de continguts és el vinculat al currículum de batxillerat

Data, horari i lloc de realització de les proves

Dia 27 de març de 2020, a les 10 hores.

Les proves es faran als llocs següents:

 • Participants de Mallorca: edifici Ramon Llull. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma. 
 • Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort, c/ de Santa Rita, 11. Alaior.
 • Participants d’Eivissa-Formentera: Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància, c/ del Calvari, 1. Eivissa.

Premis

Els premis per a l’alumnat es distribuiran de la manera següent:

1r premi

 • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2020-21
 • Xec regal de 250 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*
 • Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2020-21 a la Residència d’Estudiants de la UIB, si l’estudiant té plaça a la Residència (procediment de sol·licitud i assignació de places disponible a <www.residenciauib.es>). Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport.
 • Un lot de llibre d'història

2n premi

 • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2020-21,
 • Xec regal de 200 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfiC*
 • Lot de llibre d'història

3r premi

 • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2020-21
 • Xec regal de 150 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic* 
 • Lot de llibre d'història

Accèssits

 • S'atorgaran quatre diplomes, un per a cada alumne més ben qualificat d’Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. Aquests alumnes rebran, a més, un xec regal de 100 euros per a l'adquisició de llibres*. En el cas que no hi hagués alumnes d’alguna o algunes de les illes, els accèssits passaran als següents alumnes més ben qualificats del llistat general, siguin de l’illa que siguin.

En cas d’empat, es tindrà en compte la nota mitjana de 1r de batxillerat.

* Els premis estan subjectes a disponibilitat pressupostària.

Tribunal

El tribunal està format pels membres següents:

 • Presidència honorífica: Dr. Sebastià Serra Busquets, director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, i Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, vicerectora d'Estudiants de la UIB,
 • President: Dr. Antoni Marimon Riutort, professor titular d’Història.
 • Vocals: Dr. Enrique García Riaza, professor titular d’Història, Dra. Inés Calderón, professora contractada doctora, Dr. David Ginard Feron, professor titular d'Història, Dr. Bartomeu Salvà, professor associat d’història.
 • Secretari: Dr. Mateu Colom Palmer, professor associat d'Història

Inscripció

 • La inscripció l’ha de fer el tutor a través del formulari d'inscripció on s’hi ha de fer constar la relació d’alumnes que es presenten a les Olimpíades, fins el dia 24 de març de 2020.
 • El nombre màxim de participants és de dotze per centre.
 • Cada alumne que es presenti ha de ser avalat per un professor del seu centre d’ensenyament, preferentment el professor d’Història, que actuarà com a tutor i tindrà la funció de preparar l’alumne.
 • La inscripció a l’Olimpíada implica l’acceptació d’aquestes bases.

Consultes

Patrocini i organització

 • Universitat de les Illes Balears: Vicerectorat d'Estudiants
 • Secció d’Història del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 • Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Col·laboració

 • Colonya. Fundació Guillem Cifre
 • Lleonard Muntaner Editor

Pel que fa a la matrícula gratuïta a la UIB, aquesta és per al primer curs d’estudis universitaris. El fet de ser guanyadors en més d’una olimpíada no dona dret a tenir matrícules gratuïtes addicionals en cursos posteriors. De manera semblant, si l’alumne ja té matrícula gratuïta pel fet d’haver obtingut matrícula d’honor de batxillerat, la matrícula gratuïta no pot passar al curs següent. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació. En aquest últim cas la matrícula no es pot transferir a cap altre alumne.