Concurs «Enginyeria en l'edificació: Construint amb enginy»