"Escape Room" en línia Ciència per a tothom 2020

Escape Room en línia Ciència per a tothom 2020

A nosaltres, ens hagués agradat haver fet la fira Ciència per a Tothom al campus de la UIB, amb les paradetes i tots vosaltres voltant i gaudint amb la mostra d’experiments i experiències. Enguany això no ha estat possible, així que des del PortUIB us proposam un joc d’escapada perquè manteniu viu l’esperit científic i exerciteu les neurones, i oferir-vos una altra via d’entreteniment.

Aquest joc d’escapada l’hem ideat perquè hi pugueu participar de qualsevol manera: individualment, en parella, en grup (encara que els membres no visqueu junts), en família... Això sí, tenint en compte la dificultat dels enigmes, us aconsellam que hi col·labori almenys un adult o un alumne de batxillerat.

Jugar-hi és totalment gratuït i només heu de tenir una mica d’inquietud, curiositat i paciència per resoldre els reptes i enigmes que us proposarem. De quina manera? Amb enginy, paper, llapis i també amb l’ajuda d’internet.

COMENCEM A JUGAR

A quin nivell educatiu està dirigit l’Escape Room Ciència per a Tothom 2020?

És molt difícil ajustar-lo a un nivell educatiu determinat. Hi ha enigmes més senzills i d’altres de més complicats. No seria aconsellable que hi participàs un grup d’estudiants de primària, 1r o 2n d’ESO sense l’ajuda d’una persona adulta o d’un alumne de batxillerat, per exemple.

Està demostrat que la col·laboració en grup de persones amb diferents habilitats i maneres d’enfocar una qüestió, afavoreix la resolució de problemes o, en aquest cas, enigmes. Per tant, en algunes ocasions, els més joves poden ajudar a enfocar els enigmes amb una senzillesa que simplifica la resolució. I d’altres vegades, serà precís la capacitat d’una persona amb més formació per cercar i saber interpretar la informació adient.

Què fem si detectam un error?

Podeu enviar-nos un correu electrònic a <uibseras@gmail.com> i explicar-nos el problema. Indicau a l'assumpte del mail <escape>.