I concurs «La UIB en rap»

 Alumnat guanyador i lliurament de premis avís

Què és per a tu la UIB? Explica'ns-ho a través d'un rap.

Destinataris

S’establiran dues categories:

 • Estudiants de 5è i 6è de primària
 • Estudiants de 1r i 2n d’ESO

Bases

 • Els participants hauran de gravar una cançó de rap en què expliquin què és la Universitat de les Illes Balears per a ells.
 • La cançó ha d’incloure obligatòriament les paraules següents: UIB, joves, futur, estudis, feina, èxit.
 • La cançó de rap serà desenvolupada per un equip màxim de tres alumnes.
 • Cada equip només podrà presentar una cançó, d'una durada màxima de tres minuts.
 • Es rebutjaran les lletres presentades que no s'adaptin a la temàtica del concurs o amb contingut obscè, violent, sexista, racista o que vulneri algun dret fonamental de la persona.
 • La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis. El comitè organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

Inscripció

Cada centre educatiu pot presentar com a màxim quatre cançons de rap.

El professor responsable de cada equip d’alumnes ha d’emplenar i enviar el formulari d’inscripció abans del dia 13 de maig de 2019. Cal fer una inscripció per cada cançó de rap que es presenti al concurs.

El professor responsable ha d’enviar a l’adreça electrònica <uibseras@gmail.com> la documentació següent:

 • Document amb la lletra de la cançó en format Times New Roman 14 i interlineat 1,5.
 • Arxiu d’àudio en format MP3 o arxiu de vídeo.
 • En cas que els alumnes siguin els protagonistes, cal adjuntar el permís escrit dels pares o tutors perquè la seva imatge aparegui al vídeo.

Valoració de les cançons de rap

El jurat valorarà sobretot els aspectes següents:

 • Qualitat de la lletra
 • Originalitat de la lletra
 • Mètrica i estil utilitzat
 • Enginy per introduir les paraules que s'hi han d'incloure de manera obligatòria. 

Premis

El jurat, format per professionals designats per la Universitat de les Illes Balears, es reunirà durant el mes de juny de 2019. La decisió, que serà inapel·lable, es farà pública dins el mes de juny de 2019. 

Es concedirà un premi per a cadascuna de les dues categories: 

 • Estudiants de 5è i 6è de primària
 • Estudiants de 1r i 2n d’ESO.

Els guanyadors de cada categoria rebran de premi un val per a l’adquisició de material didàctic o informàtic, uns altaveus portàtil sens fil i un diploma acreditatiu.

La UIB es reserva el dret de donar difusió als treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns i en condicions de qualitat, fent constar en tot cas el nom dels autors dels treballs. Les persones guanyadores renuncien a qualsevol altre dret sobre els seus treballs.

Guanyadors

 Estudiants  de 5è i 6è de primària

 • Equip guanyador: CEIP Puig de na Fàtima (Puigpunyent): Pau Tortella Tapada, Aina Ramon Martorell, Marissa Garau i Pla
 • Finalista: Col·legi Sagrat Cor (Palma): Aina Pujol Huguet, Hannah Goodman Lorente, Jaume Pujol Huguet

Estudiants de 1r i 2n d’ESO (deserta)

Lliurament de premis

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 25 de juny de 2019 a les 10 hores, a l'edifici Son Lledó (campus universitari).

Organitza

PortUIB

Col·laboren

     
Rotger

aficien

coves  Jungle Park Mallorca