Activitats a Mallorca 2017-18

Geografia, conèixer el territori

S’ofereixen tot un seguit de conferències o xerrades amb exposició d’un tema d’investigació de Geografia i explicació dels estudis universitaris del grau de Geografia. Es duen a terme als centres que ho demanin.

Destinataris

Preferentment, estudiants de 2n de batxillerat.

A partir del mes de gener de 2018, a petició dels centres educatius i segons disponibilitat del ponent.

Inscripció

Per sol·licitar aquestes xerrades, emplenau el formulari d'inscripció en línia.

Nota: Per al bon desenvolupament i l’aprofitament de les xerrades, es prega la màxima puntualitat i la disposició oportuna del lloc i dels recursos necessaris.

Xerrades

Vulnerabilidad urbana y desigualdad: gentrificación y segregación social como variables de análisis intraurbano
 • Ponent: Dr. Jesús González Pérez
 • Disponibilitat: 1r semestre: dimarts, dijous o divendres (9-12 h); 2n semestre: dilluns, dimecres o divendres (9-12 h)
La petjada ecològica de les Illes Balears. Transformació territorial i conflictes socioecològics

En aquesta xerrada es presentarà el concepte de petjada ecològica i els mètodes per calcular-la, que inclouen l’anàlisi de les cobertes del sol. Pel calcular-la s’empren tant eines estadístiques com dels sistemes d’informació geogràfica.

 • Ponent: Dr. Ivan Murray Mas
 • Disponibiltat: 1r semestre: instituts de l’àrea geogràfica de Palma i Sóller.
Montañas, agua y clima

Explicació sobre la importància hidrològica de les muntanyes, les seves particularitats climàtiques i d’usos i ocupació del sol/coberta vegetal, i els processos de canvi observats les darreres dècades.

 • Ponent: Dr. Enrique Morán Tejeda
 • Disponibilitat: 1r semestre: instituts de l’àrea de Palma. Matins de 9 a 13 h.
Anàlisi del clima històric a partir de fonts d’informació no instrumental: la tradició oral, fonts documentals i gràfiques

S’explica com es poden determinar els canvis soferts en el clima de les illes Balears els darrers segles a partir de fonts diverses d’informació indirecta, que van des de les llegendes i tradicions a les fonts documentals o a la recollida de neu, entre d’altres.

 • Ponent: Dr. Miquel Grimalt Gelabert
Geografia del risc natural a Mallorca, les inundacions

Es caracteritzen els riscs naturals que afecten l’illa de Mallorca, especialment les inundacions; es caracteritzen els seus mecanismes i es descriuen les principals àrees afectades.

 • Ponent: Dr. Miquel Grimalt Gelabert
Marjades, parets i parats, sistemes hídrics tradicionals i la seva significació geogràfica

Es descriu la importància de les construccions d’enginyeria tradicional de pedra en sec, i les conseqüències que tenen en relació amb la hidrologia, la regulació de l’erosió i la configuració de patrimonis construïts (amb la serra de Tramuntana com a exemple).

 • Ponent: Dr. Miquel Grimalt Gelabert
Geografia dels desnonaments

Es fa una visió geogràfica dels desnonaments i s’expliquen els factors que determinen la seva distribució en el territori.

 • Ponent: Dr. Onofre Rullan Salamanca
 • Nota: Amb disponibilitat per dur-la a terme a Eivissa o a Menorca en dates que coincideixin amb desplaçaments a aquestes illes del professor per raó dels seus treballs de recerca. 
Què és la geografia? (Dr. Hugo Capellà Miternique)

Visió general de la ciència geogràfica amb expressió dels principals enfocaments dels seus estudis i escoles de pensament geogràfic.

 • Ponent: Dr. Hugo Capellà Miternique
 • Nota: Amb disponibilitat per dur-la a terme a Eivissa.
La fotografia aèria vertical i els canvis en el paisatge de les Balears (1941-2017)

Es tracta de donar a conèixer entre els alumnes la importància que té per als geògrafs la fotointerpretació d’imatges aèries verticals per tal d’analitzar l’evolució en el paisatge. Es mostrarà la utilitat de les primeres fotografies aèries verticals fins a l’ús de les noves eines d’exploració des de l’aire, com els nanosatèl·lit

 • Ponent: Dr. Cels García García
L’embat a Mallorca i altres vents locals

S’explicarà el procés físic de formació del vent, i s’aplicaran els conceptes al cas particular de l’illa de Mallorca, amb esment específic a la formació de brises marines i els seus efectes en la formació de niguls i precipitacions estivals.

 • Ponent: Dr. Gabriel Alomar Garau
La fotointerpretació d’imatges aèries

Conferència centrada en l’elaboració de mapes i en els mètodes i tècniques de fotointerpretació de fotografies aèries orientada a l’elaboració de mapes topogràfics. S’analitzaran les eines més populars de visualització cartogràfica (Google Earth i Google Maps) i la seva utilitat com a eines de consulta i creació de mapes al nivell d’usuari.

 • Ponent: Dr. Gabriel Alomar Garau