Accés i admissió

Requisits d'accés als estudis de grau

Per poder accedir a un estudi de grau és condició necessària tenir al manco un dels següents requisits:

Admissió als estudis de grau

Per poder cursar un estudi de grau, a més de tenir un requisit d’accés, cal tenir admissió mitjançant un dels següents procediments:

Informació relacionada