III Trobada amb els centres d'educaciķ secundāria de les Illes Balears. Curs 2017-18

El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB, fins ara conegut com a POTU) organitza aquesta trobada amb l’objectiu de posar a l’abast del món educatiu preuniversitari un conjunt d’activitats i serveis que poden ser d’utilitat a totes les persones que desenvolupen tasques vinculades a l’orientació educativa.

A més d’informar sobre l’estructura de la prova de batxillerat per a l’accés universitari (PBAU), i sobre el procés d’admissió als estudis de grau, es tractarà de donar respostes a qüestions que són habituals en el món educatiu, com ara: si a l’aula hi ha un estudiant amb altes capacitats intel·lectuals i superdotació, puc trobar recursos a la UIB?, o si es tracta d’un estudiant amb necessitats especials i vol seguir els estudis universitaris, hi ha recursos per ajudar-lo? o, voldria fer una activitat pràctica o una sortida escolar amb els meus estudiants (estudis de primària inclosos), puc comptar amb la Universitat de les Illes Balears per dur-la a terme?, o un estudiant ha decidit fer els estudis de formació professional, significa això que no podrà tenir accés a la Universitat?

D’altra banda, consideram que aquesta jornada serà un punt de trobada de professionals del món de l’ensenyament que permetrà saber als responsables de la Universitat quines inquietuds i necessitats hi ha, coneixement necessari perquè es puguin posar en marxa nous programes o accions en el si de la Universitat.

Data i horari
 • Dia 20 de novembre de 2017, de 9.30 a 12.30 hores.foto
Lloc
 • Mallorca: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari
 • Menorca (per videoconferència): Seu universitària de Menorca. C/ de Santa Rita, 11. Alaior.
 • Eivissa (per videoconferència): Seu universitària d'Eivissa i Formentera. Antic edifici de Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa.

Destinataris
 • Directors, caps d’estudis, orientadors dels centres d’educació secundària.
 • Responsables de les oficines d’informació juvenil i dels centres universitaris municipals.
Programa
 • Benvinguda institucional. Doctor Juan José Montaño, director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior. Doctora Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d'Estudiants
 • Programes PACiS i Mentoriment. Amanda Far, del Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS)
 • Activitats Seràs UIB 2017-18. Senyor Miquel Amorós, coordinador tècnic del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat
 • Orientació cap als cicles formatius de régim general. Senyor Lluc Mas, cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals
 • Novetats d’accés i admissió de grau. Senyor Francisco J.  Bastida, cap del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica. Respostes a les preguntes realitzades durant aquesta presentació
 • Protocol d'adaptació de les proves d'accés a la UIB. Doctora Dolors Forteza, responsable de l'organització i adaptació de les proves d'accés
Inscripció

Fins al dia 17 de novembre de 2017, mitjançant el formulari en línia.

Presentacions
Enllaços d'interès
Organització

Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (Vicerectorat d'Estudiants i Conselleria d’Educació i Universitat).