Escoltar

V Trobada amb els centres d'educaciķ secundāria de les Illes Balears. Curs 2019-20

Data i horari

Dia 25 d'octubre de 2019, de 9.15 a 13.30 hores

Lloc

 • Mallorca: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari
 • Menorca (per videoconferència): Seu universitària de Menorca. C/ de Santa Rita, 11. Alaior.
 • Eivissa (per videoconferència): Seu universitària d'Eivissa i Formentera. Antic edifici de Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa.

Destinataris

 • Directors, caps d’estudis, orientadors dels centres d’educació secundària.
 • Responsables de les oficines d’informació juvenil i dels centres universitaris municipals.

Programa

 • Benvinguda institucional a càrrec de la Dra. Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d'Estudiants i la senyora Agustina Vilaret González, secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern de les Illes Balears
 • Programes PACiS i Mentoriment, a càrrec de la senyora Amanda Far, tècnica del Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS)
 • Prova d'admissió per als estudis de Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (PAP_Educ)
  • Presentació de les PAP_Educ a càrrec del Dr. Miquel F. Oliver Trobat, coordinador del Programa de Millora de la Formació Inicial i del Dr. Daniel Adrover Roig, secretari de la comisisió  les proves d'admissió a la UIB.
  • Presentació de la prova d’entrevista a càrrec de la Dra. Dolors Forteza Forteza, coordinadora de l’equip d’entrevista.
  • Debat obert sobre la prova d’entrevista
  • Presentació de la prova  de Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCRC) a càrrec de la Dra. Maria Isabel Ripoll Perelló, coordinadora de l’equip CCRC
  • Presentació de la prova de Competència Logicomatemàtica (CLOM) a càrrec del Dr. Daniel Ruiz Aguilera, coordinador de l’equip de Competència Logicomatemàtica CLOM
  • Debat obert sobre les proves CCRC i CLOM i qüestions generals que quedin per tractar sobre les PAP_Educ
 • Novetats del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), a càrrec del senyor Miquel Amorós, coordinador del PORT-UIB
 • Protocol d'atenció a l'alumnat amb necessitats de suport a les proves d'accés i d'admissió. Dra. Dolors Forteza, responsable de l'organització i adaptació de les proves d'accés.
 • Dubtes sobre accés i admissió a la Universitat, a càrrec del senyor Francisco J.  Bastida, cap del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Inscripció

Organització

Edicions anteriors