Escoltar

III Concurs El meu primer experiment

El Departament de Química de la UIB convoca el III Concurs «El meu primer experiment», amb l’objectiu de promocionar i incentivar l’interès per la Ciència entre els més petits. Els petits científics faran un experiment que serà enregistrat en format de vídeoexperiment

Qui hi pot participar?

 • Pot participar-hi qualsevol alumne de primària de les Illes Balears, juntament amb un dels seus professors.
 • Cada vídeo l’ha de fer un equip format per un màxim de cinc alumnes i un professor responsable.
 • Cada alumne només pot participar en un equip.
 • Un professor pot participar en més d’un vídeo elaborat per diferents alumnes.

Inscripció

El professor responsable de cada equip d’alumnes ha d’haver emplenat el formulari d’inscripció abans del 23 de març de 2020. Cal fer una inscripció per cada vídeo que es presenti al concurs.

Una vegada que hagi acabat el termini d’inscripció, s’enviarà un correu electrònic al professor responsable amb les instruccions perquè enviï l’arxiu de vídeo, i, en cas que els alumnes en siguin els protagonistes, caldrà que hi adjunti el permís escrit dels pares o tutors legals perquè la seva imatge aparegui al vídeo. El termini per enviar el vídeo i la documentació acaba el dia 28 d'abril de 2020.

Es recorda que abans de l'ús de qualsevol producte no alimentari s'ha de consultar els pictogrames de seguretat. Dubtes o consultes: Dra. María del Carmen Rotger Pons.

Procediment

Cada vídeo tindrà una durada màxima de tres minuts. Els vídeos acceptats es pujaran al Facebook del Departament de Química.

Valoració dels vídeos rebuts

S'estableixen tres categories:

 • 1r i 2n d’educació primària
 • 3r i 4t d’educació primària
 • 5è i 6è d’educació primària

La puntuació dels vídeos de cada categoria correspondrà a la suma de dos criteris:

 • Nombre de m’agrades a la pàgina de Facebook Dquimicauib (10 per cent)
 • Valoració de la comissió anomenada pel Departament de Química (90 per cent), que considerarà els aspectes del vídeo següents:
  • Qualitat tècnica (claredat del so, il·luminació suficient...).
  • Capacitat de comunicació.
  • Capacitat per sensibilitzar la societat sobre el paper de la ciència a la societat.
  • Materials utilitzats, es prioritzarà que es recorri a materials d’ús quotidià.

El vídeo guanyador de cada categoria serà aquell que hagi obtingut la puntuació més elevada.

Premis

 • Els alumnes del vídeo guanyador de cada categoria rebran de premi un val per adquirir material didàctic o informàtic i un diploma acreditatiu.
 • El centre educatiu del vídeo guanyador de cada categoria rebrà un val per adquirir material didàctic o de laboratori i un diploma acreditatiu.
 • Els alumnes dels vídeos finalistes de cada categoria rebran un diploma acreditatiu.

Lliurament dels premis

Al mes de maig es farà un acte de lliurament dels premis a la UIB, al qual estan convidats tots els participants (alumnes i professors), així com les famílies i els amics i membres del Departament de Química. La data de l’acte s’anunciarà al Facebook del Departament de Química.

La participació en aquest concurs implica acceptar aquestes bases i les decisions del jurat. L'incompliment de les bases del concurs pot ser causa de desestimació i de reintegrament dels premis.

El comitè organitzador pot resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. Les decisions que adopti en aquest sentit seran inapel·lables.  

Enllaços d'interès

Més informació

Dra. María del Carmen Rotger Pons

Patrocinadors