Escoltar

III concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia Francisco José García Palmer

ACTIVITAT AJORNADA

El doctor Francisco José García Palmer (1958-2017), catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de les Illes Balears i membre del Grup de Recerca Metabolisme Energètic i Nutrició, dedicà molts d’esforços a la recerca i la divulgació de la Bioquímica i la Biologia Molecular.Concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia Francisco José García Palmer

A fi de promocionar els estudis de ciència i tecnologia entre l’alumnat de secundària de les Illes Balears, la UIB convoca el I concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia Francisco García Palmer, amb les bases següents:

Finalitat

Es tracta d’un concurs de vídeos divulgatius de ciència i tecnologia dissenyats i produïts per estudiants d’educació secundària. L’objectiu és fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia i oferir als joves una oportunitat perquè exercitin la seva creativitat i la feina en equip.

Destinataris

Estudiants d’ESO de centres educatius de les Illes Balears.

Pautes a seguir

 • Els vídeos han de tenir una durada màxima de tres minuts i han de consistir en una demostració experimental (científica o tecnològica).
 • Les demostracions han d’estar elaborades amb materials senzills a l’abast de l’alumnat.
 • Els vídeos han d’anar acompanyats d’una explicació sobre allò que es pretén comunicar, així com l’àrea curricular a la qual pertanyen, el curs, material necessari, procediment, resultats i conclusions, i tots els comentaris que es considerin oportuns.
 • Cada vídeo serà realitzat per un equip format per un màxim de cinc alumnes i un professor responsable; cada alumne només pot participar en un equip.

Inscripció

 • El professor responsable de cada equip d’alumnes ha d’emplenar el formulari d’inscripció abans del dia 2 de març de 2020. Cal fer una inscripció per cada vídeo que es presenti al concurs.
 • Cada centre només pots presentar un màxim de quatre vídeos.
 • El termini per enviar l'arxiu de vídeo i la documentació acaba el dia 12 d'abril de 2020.

Lliurament del l'arxiu de vídeo i altres documents

El professor responsable haura de lliurar l’arxiu de vídeo, el document amb l’explicació de l’experiment i el permís escrit dels pares o tutors perquè la seva imatge aparegui al vídeo abans del dia 3 de maig de 2019

Arxiu de vídeo

 • L'arxiu de vídeo s'ha d'enviar per WeTransfer a l'adreça <seras@uib.cat>.
 • La durada màxima del vídeo és de tres minuts. Es pot realitzar en català o castellà.

Document amb l’explicació de l’experiment

 • El document amb l’explicació de l’experiment es pot redactar en català o castellà, i s’utilitzarà un interlineat d’1,5 punts. La mida de la lletra no pot ser inferior a 10 punts (8 punts per als peus de figures i l’encapçalament de les taules). L'extensió màxima del document és de cinc pàgines.
 • El document amb l'explicació de l'experiment s'ha d'enviar amb format pdf a l'adreça <seras@uib.cat> amb els apartats següents:
  • Portada amb el títol de l'experiment, nom dels participants, nom del tutor  i centre educatiu
  • Introducció
  • Materials
  • Mètodes
  • Resultats
  • Conclusions
  • Bibliografia (si escau)

Permís escrit dels pares o tutors

 • En cas que els alumnes siguin els protagonistes,  cal enviar el permís escrit dels pares o tutors perquè la seva imatge

Valoració dels vídeos

El jurat valorarà sobretot els aspectes següents:

 • Capacitat de l’experiment de fer entenedor i ajudar a visualitzar un principi científic o tecnològic.
 • Senzillesa en els materials utilitzats.
 • Rigor en el muntatge experimental i el seu desenvolupament.
 • Claredat en l’exposició i ús adequat del llenguatge científic.
 • Originalitat del muntatge experimental o de l’experiment.
 • Edició del vídeo (claredat del so, il·luminació suficient, imatges explícites).
 • Comunicació clara dels continguts i capacitat engrescadora.

Premis

Dos premis, que consisteixen en:

 • Un lot de diferents tipus de xocolates per a cada membre de l’equip guanyador i per al professor responsable. Cal recordar que el doctor Francisco García Palmer es dedicà, entre altres aspectes de divulgació de la ciència, a ensenyar les propietats nutricionals de la xocolata i a distingir-ne les característiques amb els sentits.
 • Participació a Ciència per a tothom 2019, els dies 9, 10 i 11 de maig de 2019, amb un estand propi on els estudiants guanyadors reproduiran i explicaran als alumnes visitants l’experiment que han presentant al concurs, a més de donar a conèixer el seu centre educatiu. Les despeses de material utilitzat a la pràctica aniran a càrrec de la UIB.

Vídeo guanyador

lES Albuhaira, amb el projecte La casa domótica.

Fent ús de l'arduino es realitza el control de les làmpades i dels electrodomèstics d'una casa, i d’aquesta manera es col·labora en l'estalvi energètic i es redueix el cost de la factura de l'energia elèctrica de casa.

Més informació

Francisca María Molinos Homar

Edicions anteriors