Escoltar

Activitats per al professorat de secundāria

Lloc: SAL 05 de l'edifici Antoni Maria Alcover, campus universitari

Horari: de 10.15 a 11.45 hores

  • Projecte: Experiències Docents en Comú, a càrrec de l'Oficina de Suport a la Docència.
  • Serveis de la Biblioteca de la UIB al professorat de secundària, a càrrec de Marta Macias, cap de la unitat de Serveis a l'Estudiant i Suport a l'Aprenentatge.
  • Formació al llarg de tota la vida, a càrrec de Margalida Furió, directora d’UIBTalent.

Inscripció: enviau les vostres dades personals a <seras@uib.cat>