XIV Olimpíada de Geografia

A partir del que disposa el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Universitat, es convoca la XIV Olimpíada de Geografia, de caràcter autonòmic, que tindrà lloc el divendres 22 de febrer de 2019 a les 9.30 hores, a la UIB.

Destinataris

 • Pot participar a la XIVOlimpíada de Geografia tot l’alumnat matriculat del segon curs de batxillerat que cursi l’assignatura Geografia en qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears.
 • El nombre màxim de participants és de 7 per centre. Si el centre té diversos grups de Geografia, pot presentar fins a 12 alumnes.
 • En cap cas, cap centre no pot participar a l’Olimpíada amb més de 12 alumnes.
 • Els alumnes que es presentin han de ser avalats per un professor del seu centre d’ensenyament, que tindrà la funció de motivar-los i preparar-los.

Format de la prova

 • Les proves constaran de preguntes d’opció múltiple que s’han de respondre en una durada aproximada d’una hora.
 • El programa de continguts és el mateix que el temari de selectivitat i, en tot cas, inclou aspectes que hi estan vinculats.

Premis

Els premis per a l’alumnat es distribuiran de la manera següent:

 • 1r premi
  • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2019-20
  • Xec regal de 250 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*
  • Opció a participar, com a representants de les Illes Balears, a la X Olimpíada de Geografia d’Espanya, d’àmbit estatal, que es farà a Múrcia els dies 5, 6 i 7 d'abril de 2019
  • Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2019-20 a la Residència d’Estudiants de la UIB, si l’estudiant té plaça a la Residència (procediment de sol·licitud i assignació de places disponible a <www.residenciauib.es>). Si no és resident, el premi es canviarà per un abonament individual anual a CampusEsport.
 • 2n premi
  • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2019-20
  • Xec regal de 200 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*
  • Opció a participar, com a representants de les Illes Balears, a la X Olimpíada de Geografia d’Espanya, d’àmbit estatal, que es farà a Múrcia els dies 5, 6 i 7 d'abril de 2019.
 • 3r premi
  • Matrícula gratuïta del primer curs a la UIB per al curs 2019-20
  • Xec regal de 150 euros en material informàtic, audiovisual, didàctic o bibliogràfic*
  • Opció a participar, com a representants de les Illes Balears, a la X Olimpíada de Geografia d’Espanya, d’àmbit estatal, que es farà a Múrcia els dies 5, 6 i 7 d'abril de 201.
 • Accèssits: s’atorgaran tres diplomes, un per a cada alumne més ben qualificat d’Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca.

En el repartiment dels diplomes per illes no hi prendran part els alumnes que ja hagin aconseguit qualque altre premi. En cap cas un alumne no pot acumular més d’un premi.

Els tres centres que hagin aconseguit més bones qualificacions (mitjana de les puntuacions dels tres millors alumnes; per optar al premi es requereix un mínim de tres participants per centre) rebran un diploma acreditatiu.

Tribunal de la proves

El tribunal serà format pels membres següents:

 • Dr. Miquel Grimalt Gelabert, professor titular de Geografia Física de la UIB i director del Departament de Ciències de la Terra.
 • Vocals: Concepció Camps Bosch, professora d’IES, Dra. M. Consolació Genovart Rapado i Dr. Hugo Capellà Miternique, professors de la UIB.

* Els premis estan subjectes a disponibilitat pressupostària.

Inscripció

La inscripció l’ha de fer el tutor a través del formulari d'inscripció on s’hi ha de fer constar la relació d’alumnes que es presenten a les Olimpíades, fins el dia 15 de febrer de 2019.

La inscripció a l’Olimpíada implica l’acceptació d’aquestes bases.

Realització de les proves

Les proves es duran a terme als llocs que s’indiquen:

 • Participants de Mallorca: sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma. 
 • Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort, c/ de Santa Rita, 11. Alaior.
 • Participants d’Eivissa-Formentera: Seu universitària d’Eivissa i Formentera. Antic edifici de la Comandància, c/ del Calvari, 1. Eivissa.

Hi haurà connexió per videoconferència entre les diverses seus.

Horari de la jornada (dimarts 22 de febrer de 2019):

 •  9.30 hores: presentació de l’acte
 •  9.45 hores: inici de la prova (durada aproximada d’una hora). Seguidament, presentació dels estudis de Geografia.
 • Acabades la prova i les presentacions, berenar per a totes les persones participants.

Coordinació

 • Miquel Grimalt Gelabert, professor titular de Geografia Física de la UIB
 • Concepció Camps Bosch, professora d’IES

Més informació

Vegeu també el blog Coordinació Geografia, i per a exemples de qüestions de diferents olimpíades

Organització i patrocini

Col·laboració


Pel que fa a la matrícula gratuïta a la UIB, aquesta és per al primer curs d’estudis universitaris. El fet de ser guanyadors en més d’una olimpíada no dona dret a tenir matrícules gratuïtes addicionals en cursos posteriors. De manera semblant, si l’alumne ja té matrícula gratuïta pel fet d’haver obtingut matrícula d’honor de batxillerat, la matrícula gratuïta no pot passar al curs següent. D’altra banda, si l’alumne se’n va a estudiar fora, encara que sigui un estudi que no es fa a la UIB, no obtindrà cap compensació. En aquest últim cas la matrícula no es pot transferir a cap altre alumne.