Aula Didāctica d'Experimentaciķ en Cičncies per a l'educaciķ primāria (ADEC)

El Departament de Química de la UIB i el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) posa  posa en marxa la segona edició d’ADEC, tallers d’experimentació científica adreçats al professorat de primària per tal d’incentivar la utilització de l’experimentació com eina didàctica a l’àrea de ciències naturals, especialment pels continguts més directament relacionats amb la química: matèria i energia.

Objectius

 • Dotar el docent dels coneixements científics bàsics necessaris per tal de realitzar, de manera divertida però amb criteri científic, experiments a l’aula o al laboratori sobre els continguts del bloc 4. Matèria i energia, del currículum de Ciències Naturals d’educació primària de les Illes Balears.
 • Fomentar la participació dels docents i del seu alumnat en el concurs El meu Primer Experiment, organitzat pel Departament de Química de la UIB.

Destinataris

 • Mestres d’educació primària (MEP), preferiblement dels cursos cinquè i sisè, de centres d’educació de les Illes Balears interessats en la utilització de l’experimentació com a eina educativa en la didàctica de les Ciències Naturals.

Metodologia

El curs consta de dues sessions de tres hores en dies diferents.

Cada sessió consta de:

 • La realització de diverses pràctiques docents a l’aula o al laboratori de ciències, sobre aspectes diversos de les propietats de la matèria i els materials (primera sessió) i del llum i les seves propietats (segona sessió). Les pràctiques es fan de manera individual o per parelles.
 • Les pràctiques es realitzen sota la supervisió del professorat del curs. Cada professor tutoritza un màxim de quatre alumnes, amb la finalitat de mantenir sempre una relació molt propera professor-alumne i poder actuar de referent en la resolució de dubtes de conceptes científics o metodològics.  
 • Prèviament a la realització de la pràctica, el professorat del curs introduirà de manera clara i concisa els coneixements científics que expliquen les activitats pràctiques. És absolutament necessari treballar aquests continguts per tal que els docents participants obtinguin el nivell de coneixements i de seguretat suficient per poder explicar correctament aquests experiments als alumnes i poder-ne dissenyar altres de diferents sobre els mateixos temes.
 • Finalment, amb la participació oberta a tot l’alumnat del grup, es comentaran els diversos aspectes didàctics de les pràctiques realitzades i s’extrauran conclusions per millorar-ne l’aplicació a l’aula de primària.

Es lliurarà documentació amb la informació dels experiments en format d’unitat didàctica (objectius, temporització, materials, etc.).  

Lloc, dates i horari

El taller, d’una durada total de sis hores, es realitza en dues sessions de tres hores cadascuna, en horari de 15.30 a 18.30 hores els divendres dels mesos de gener i febrer de 2019.  

El curs s’ha dividit en tres grups de treball (format per 20 persones cada un), amb l’horari següent:

 • Grup 1: 11 i 18 de gener
 • Grup 2: 25 de gener i 1 de febrer
 • Grup 3: 8 i 15 de febrer

Totes les sessions es duran a terme a les instal·lacions del Departament de Química a l’edifici Mateu Orfila i Rotger de la Universitat de les Illes Balears.

Els participants poden elegir el grup 1, 2 o 3 a conveniència, i ho han d’indicar en formalitzar la inscripció.

Informació i inscripció

La inscripció és gratuïta i s'ha de fer mitjançant el formulari en línia.

Data límit d’inscripció: 18 de desembre de 2018.

Criteris de selecció

A cada grup hi haurà un màxim de 20 participants.

Els participants al taller se seleccionaran per ordre d’inscripció. Es donarà prioritat al professorat de cinquè i sisè cursos d’educació primària.

De cada centre només hi poden participar dos professors.

Per al professorat dels darrers cursos d’infantil i d’educació especial, tot i que no sigui el destinatari principal d’aquests tallers,  s’han reservat tres places per grup. Si aquestes places no es cobreixen, s’afegiran al conjunt total de places per al professorat de primària.

Professorat

 • Dra. Josefa Donoso Pardo (catedràtica d’Universitat)
 • Dra. Laura Ferrer Trovato (professora contractada doctora)
 • Dra. Valeria Soledad Eim Iznardo (professora ajudant doctora)
 • Dr. Carlos Palomino Cabello (professor ajudant doctor)
 • Dr. Rodrigo Casasnovas Perea (contractat postdoctoral de la UIB)
 • Sra. Laura Mariño Pérez (becària predoctoral del MEC)

Altra informació

Telèfon de contacte: 971 17 34 90

E-mail de contacte: josefa.donoso@uib.es

La Universitat de les Illes Balears expedirà certificat d’assistència i aprofitament del curs.

La Conselleria d’Educació i Universitat no reconeix cap crèdit per aquesta activitat formativa.