Primāria

El proper curs el meu fill o filla farà educació primària. L'educació, una tasca compartida

S'ha anul·lat la xerrada

Donar a conèixer el funcionament de l’etapa de primària. Facilitar els pares i mares estratègies per educar de manera positiva  els/les  seus/seves  fills i filles  amb col·laboració amb el centre educatiu. Donar orientacions perquè els pares puguin acompanyar els seus fills de manera positiva en aquest nou camí que comencen.El proper curs el meu fill o filla farà educació primària. L'educació, una tasca compartida

Destinataris

Pares i mares d'estudiants de 6è d'infantil

Data, horari i lloc

 • Dia 2 d'abril de 2019, a les 18 hores
 • Sala d'actes de l'edifici Anselm Turmeda, campus universitari

Durada

Una hora i mitja

Objectius

 • L’anomenada segona infància.
 • Normes bàsiques per un bon funcionament a l’educació primària.
 • Com estimular els fills i les filles envers la responsabilitat.
 • Educar en les rutines i els hàbits.
 • La importància de les famílies per aconseguir una bon a adaptació a la nova etapa educativa.
 • Com mantenir una bona comunicació amb els meus fills i filles.
 • Els/les alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Continguts

 • Canvis en les orientacions pedagògiques de educació infantil a educació primària.
 • Espais, temps i materials d’aula.
 • Normes bàsiques pel bon funcionament de l’educació primària...
 • Com acompanyar als meus fills i filles  en el procés de aprenentatge.
 • Seguiment dels fills i filles que presenten qualque dificultat d’aprenentatge.
 • L’aprenentatge per competències.

Metodologia

La metodologia a emprar es grupal, activa i participativa. Té caràcter pràctic, però s’intentarà fomentar la  participació dels pares. Les tècniques  són propiciar el diàleg, estudi de casos i cooperació entre els pares i mares. 

 Inscripció

 • L'aforament de la xerrada és limitat degut a la capacitat de la sala. Es recomana fer la inscripció mitjançant el següent formulari.
 • Activitat gratuïta