Més grans de 25, 40 i 45 anys

Consells

Preparar i realitzar els exàmens

Durant el curs

 • Estudi actiu.
 • Treball continu, preparació des del principi de curs i al llarg de tot el curs. No s’ha d’esperar al final.
 • S’ha de confeccionar un esquema o quadre sinòptic de cada tema. Aquests quadres serviran per al repàs i per estructurar un esquema mental molt útil en el moment de l’examen.
 • Autoavaluació al llarg del curs.
 • Cal repassar els materials al llarg del curs: a més repàs, més retenció.

Abans dels exàmens i mentre es preparen

 • Planificau les matèries de què us heu d’examinar segons el volum, com també els treballs i altres activitats relacionades.
 • Comprovau que realment disposau del total de continguts que han de treballar-se (apunts, documents, etc.).
 • Informau-vos directament amb el professorat dels continguts objecte d’examen, com també del tipus d’examen o prova que realitzarà (examen tipus test, preguntes per desenvolupar, anàlisi de casos, etc.).
 • Resoleu els possibles dubtes amb prou antelació, és aconsellable fer ús de les tutories.
 • Plantejau-vos preguntes possibles i contestau-les.Revisau exàmens dels anys anteriors.

Just abans de l’examen

 • Dormiu prou la nit abans de l’examen.
 • Assegurau-vos bé del dia, hora i aula.
 • Arribau amb temps suficient a l’examen.
 • Heu d’haver descansat les hores necessàries i no heu d’haver pres begudes excitants.
 • Si es tracta d’una persona tendent al nerviosisme, és millor evitar contrastar amb altres què sap i què no en els moments previs a l’examen. Cal evitar els companys nerviosos i mirar els apunts dels altres.

En el moment de l'examen

 • Feu una primera lectura general de totes les preguntes.
 • Llegiu bé les preguntes i no us precipiteu en la resposta.
 • Organitzau mentalment o per mitjà d'un esquema les respostes.
 • Controlau bé el temps.
 • Teniu en compte el sistema de puntuació especificat a la prova.
 • No us entretingueu excessivament en una pregunta.
 • Contestau el que realment es demana i no ompliu de «palla».
 • Teniu cura de la redacció, la cal·ligrafia i també l’ortografia.
 • Si és una prova objectiva, teniu molt present el sistema de puntuació. Si s’ha contestat una pregunta i posteriorment es tenen dubtes respecte a la resposta elegida, però no s’està molt segur de la resposta correcta, és millor no modificar-la.
 • Repassau l'examen abans de lliurar-lo.

Material elaborat pel Programa d'Assessorament Psicològic i Educatiu (PROAP-UIB)

Estudiar més bé

Sobre l'entorn d'estudi

 • Procura’t un espai físic d'estudi ben definit. Intenta estudiar sempre al mateix lloc, preferiblement ben il·luminat, sense sorolls i lliure d'elements distractors.
 • Mantén allunyat el mòbil, posa’l en silenci o, millor encara, apaga’l.
 • Evita interrupcions innecessàries; posa’t a l’abast tot el que hagis de necessitar: llibres, llapis, bolígraf, subratlladors, etc.
 • Mantén l'ordre en el teu lloc d'estudi i en el teu material (llibretes, etc.).

Gestiona bé el temps

 • El teu cervell necessita temps per processar el que vas aprenent/estudiant.
 • Porta les assignatures al dia. No deixis la feina d'estudi per al final. Fes-ho cada dia i preferiblement a les mateixes hores.
 • bans de posar-te a estudiar, consulta la teva agenda (apunta-l’hi tot, no confiïs en la teva memòria) i planteja’t a tu mateix/a:
  • Definir la tasca: Què he de fer exactament?
  • Establir prioritats: Què és el més urgent/important?
  • Fer descansos. Són importants. Planifica’ls segons les teves necessitats, però tingues en compte algunes recomanacions:
   • Si són molts, més que descansar i ajudar-te a rendir, seran un distractor i el resultat pot ser: He estat molt de temps estudiant i m'ha retut poc.
   • Que no siguin ni gaire llargs ni gaire curts.
   • No facis aturades de forma arbitrària, més val després d'haver acabat les teves tasques amb una determinada assignatura, un tema, etc. No deixis exercicis a mitges.
  • Començar sempre pel més difícil i deixar per al final el que més t'agradi o et resulti més senzill.
  • Ocupar-te només d’una tasca: fer les coses una darrere l'altra t'ajudarà a fer-les més bé i més ràpid.

Per aprendre més i més ràpid

Per estudiar un text, sigui curt o llarg (com un llibre), segueix els passos següents:

 • Fes-ne una lectura ràpida. Llegeix detingudament, subratlla i fes apunts d'allò més important. Si ho subratlles tot, tindràs fulls de colors, però no t'ajudarà a discriminar la informació.
 • Passa a net els apunts i conceptes subratllats.
 • Fes un esquema. Ves-lo modificant a mesura que vagis aprenent.
 • Estudia el que s'ha treballat.
 • No memoritzis, connecta conceptes.
 • L'endemà, repassa el que has estudiat.

A més, et pot ajudar

 • Explicar el que estàs estudiant a algú. Formar petits grups de treball amb els companys per comentar/repassar/resoldre dubtes, us resultarà útil a tots.
 • Convertir l'estudi en una cosa divertida: fes targetes amb preguntes i les que responguis malament col·loca-les en un munt diferent. Pots fer-ho sol/a o en grup.
 • Cercar aplicacions reals al que estàs estudiant.
 • Utilitzar Internet, però fent-ho bé: consulta pàgines sobre el que estàs estudiant, però que siguin serioses. Fuig del «Racó del gandul» i pàgines similars. I alerta!, recorda que Internet és una eina, no et distreguis.
 • Aprendre amb les teves paraules, però aprofitar-ho per aprendre nou vocabulari.
 • Escriure a mà i llegir d'un text escrit en paper.             

Altres consells

 • Estableix rutines
 • A classe, procura mantenir l'atenció.
 • Si no entens alguna cosa o et sorgeixen dubtes, pregunta.
 • Abans d'estudiar fes unes quantes respiracions profundes.
 • Cerca una motivació per a l'estudi. El simple fet d'adquirir nous coneixements, ja és una motivació. A més, pots marcar-te altres motius pels quals vols estudiar: aprovar l'examen, un viatge, un concert... Tu, per a què estudies?
 • Si tens problemes de concentració, no t'hi obsessionis i passa a l'acció.
 • Sigues persistent.
 •  Porta també una vida ordenada pel que fa al son i l'alimentació. Fes exercici.
 •  Si els resultats no són els que esperes, no et desanimis, en tot cas, revisa i identifica en què has fallat i posa-hi remei.
 • Evita les substàncies estimulants, perquè pareix que creen un estat d'atenció, però realment creen tensió.
 • Aprèn a gaudir de tot el que facis.

Material elaborat per la doctora Carmen Borràs Sansaloni, professora titular d'universitat del Departament de Psicologia de la UIB.

Com afrontar la prova d'accés a la Universitat

 

 1

 

 

 

 UIB

 

 UIB

 

 UIB

 

 UIB

 

 UIB

 

 UIB

 

 UIB

 

 

 foto

 

 foto

 

 UIB

 

 UIB

 

 UIB

 

 

 UIB

 

 UIB

 

Els dies previs

 • Ara, de cara a la prova d'accés, planifica el temps, organitza la teva tasca amb eficàcia, això t’ajudarà a sentir seguretat, i evitaràs l’ansietat provocada per la manca de temps.
 • Procura descansar, cal evitar tensions els dies abans de les proves, un excés d’estrès pot provocar sentiments negatius, fins i tot, algun tipus de malestar físic.
 • Intercala el temps d’estudi amb altres activitats que t’ajudin a oxigenar el cervell. Practica esport, surt a caminar, escolta música, etc. Compagina l’estudi amb altres activitats que ajudin a distreure la teva ment una estona cada dia.
 • Procura dormir. És molt important respectar les hores de son.
 • Informa’t on faràs les proves: alguns dies abans de la prova i mitjançant la pàgina web, els alumnes podran consultar l’edifici, l’aula i l’horari en què els pertoca fer els exàmens, identificant-se amb el DNI, NIE o passaport i la data de naixement. Si no et trobes a la distribució, o hi detectes algun error, posa’t en contacte amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica (tel.: 971 10 10 70), per tal de solucionar la incidència.

El dia abans

Durant cada jornada dels dies de les proves, repassa els esquemes, els resums, les sinopsis que hagis pogut fer els dies previs amb l’objectiu de fixar els continguts de la matèria. Evita acumular informació de forma desorganitzada i confusa procurant no assimilar informació de darrer minut, ja que podria interferir amb coneixements previs que s’havien processat correctament.

 • Deixa preparada la roba que et posaràs i tot el que necessitis per fer la PAU: DNI, NIE o passaport, bolígrafs de color blau o negre, corrector, calculadora, diccionaris de llatí o grec, instruments de dibuix..., i principalment el document d’identitat.
 • Duu apuntat el nom de l’edifici i les aules on has de fer les proves, que hauràs consultat a la web.
 • Dorm prou durant aquests dies. Convé descansar les hores necessàries.
 • Cuida la teva alimentació i procura no prendre begudes excitants (cafè, te...).  

Durant les proves 

Preparatius. Alguns consells previs d’inici

 • Arriba amb temps suficient a l’examen, especialment el primer dia. Possiblement no coneixes l’edifici i hauràs de cercar l’aula on fareu la prova. Pensa que a la carretera hi pot haver més trànsit del que t’esperaves, per tant, calcula el temps que necessites per arribar al centre on faràs les proves. 
 • L'entrada dels alumnes a les aules es farà d'acord amb l'ordre alfabètic de les etiquetes. El professor t'anomenarà en veu alta (cognoms i nom) i t'hauràs d’identificar (amb el DNI, NIE o passaport). Un cop identificat, et lliuraran les etiquetes.
 • Si quan el professor t'anomena no hi ets, no et preocupis, parla amb el professor encarregat de l’aula i ja trobarà la solució.
 • La distribució d’alumnes a l’aula es farà per ordre alfabètic des de la primera filera a la darrera.

Ja dins l'aula i abans de començar les proves

 • Has de dipositar a la tarima tot el material que portis (inclòs el mòbil, desconnectat), a excepció d’aquell material que està autoritzat per a la prova que hagis de realitzar. Així, per a les proves de: 
  • Dibuix Tècnic: es poden dur paral·lex i poliedres. L’examen es pot resoldre utilitzant llapis, tinta o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú.
  • Economia de l’Empresa, Física, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i Química: es pot utilitzar calculadora científica, gràfica o programable, però no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.
  • Llatí II i Grec II: es pot utilitzar diccionari amb gramàtica.
  • Per a les proves de Llengua Estrangera no es pot disposar de cap diccionari.
 • Quan ja seguis al teu lloc, has de comprovar que les assignatures del full d’etiquetes són les assignatures de les quals t’has d’examinar i són les de la teva matrícula. També has de comprovar el nom, els cognoms i el número de DNI, NIE o passaport. Al full d’etiquetes dels alumnes exempts de català apareix el codi EXC davall el seu nom. Els possibles errors els has de comunicar a un professor de l’aula, que els anotarà al full d’incidències.
 • Una vegada ja siguis a l’aula d’examen, intenta pensar en positiu, fes algunes respiracions profundes, d’aquesta manera et podràs concentrar millor.
 • Si abans de l’inici de l’examen t’adones que es presenten els nervis, concentra la teva atenció en el que t’envolta, observa el teu entorn i cerca algun element que et faci gràcia, compta per exemple el nombre de persones que duen esportives, o que tenen els cabells llargs, etc., per tant, cerca elements distractors. 
 • Quan quedin pocs minuts per començar l’examen, intenta evitar compartir preguntes i dubtes amb els companys, això no farà més que contribuir a crispar l'ambient. Recorda que no pots utilitzar cap tipus d’informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics.  

Durant l’examen

Silenci i atenció

 • Diposita el full d’inscripció i el DNI, NIE o passaport durant l’examen damunt la taula, perquè els membres del tribunal puguin comprovar en qualsevol moment la teva identitat.
 • El professor encarregat de l’aula et lliurarà el full de preguntes de l’examen i el full de respostes (un quadernet) per examen. Si t’has equivocat o penses que la presentació no és prou acurada, pots demanar un altre quadernet (valora si val la pena, perquè també has de vigilar el temps; si falta poc temps, tal vegada és millor no fer-ho), però una vegada ja hagis copiat al nou quadernet la informació, hauràs de lliurar al professor el quadernet que no val, i el professor procedirà a destruir-lo.
 • Durant l’examen només podràs tenir el material que està permès per a aquella prova concreta. En cap moment no es poden utilitzar apunts, llibres, etc., ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.
 • Els enunciats i protocols dels exàmens (excepte els d'idiomes) es presentaran en català. Tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català i pels alumnes que ho sol·licitin.
 • Els exàmens tant els podreu respondre en català com en castellà. Excepte en les matèries de Llengua i Literatura Catalana i Castellana i de primera llengua estrangera, que els haureu de respondre en l'idioma que correspongui.
 • Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el de Dibuix Tècnic), ni amb tinta vermella o verda.
 • En el cas dels exàmens de les matèries del bloc d'admissió de la prova d'accés, tant per als alumnes de batxillerat com per als tècnics superiors, atès que aquests alumnes es poden examinar d’un màxim de tres matèries i són unes proves de caràcter voluntari, els alumnes tindran els primers 30 minuts per valorar si fan o no aquella prova. En cas que abandonin la sala, es consideran com a no presentats a aquella prova.
 • Posa esment, en tot moment, a les indicacions dels professors que vigilen les aules d’examen.
 • Les proves exigeixen silenci absolut, per tant, centra’t exclusivament en la teva prova d’examen. Qualsevol conducta sospitosa podria resultar motiu d’expulsió. 
 • Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.
 • Quan et reparteixin l'examen no has de començar a contestar de seguida. Fes una primera lectura general de totes les preguntes i tria bé l'opció que més t'interessi. Un cop escollida, intenta no dubtar, et restaria massa temps.

Execució de la prova

 • Controla bé el temps. El temps per fer l’examen és molt estricte.
 • Llegeix detingudament l’enunciat de cada pregunta, dedica un temps a comprendre el que s’exposa a la qüestió.
 • Subratlla les paraules clau, anota devora costat alguns conceptes, idees o termes sobre el tema, llavors només caldrà que els ordenis amb les relacions de significat corresponents.
 • Si et quedes en blanc, respira profundament, fes algunes inspiracions profundes i lentes, agafa aire a través del nas, fins que arribi a l’abdomen, pots posar-hi la mà i notaràs un petit moviment a la zona toràcica i abdominal, posteriorment treu l’aire per la boca de forma suau. Repeteix aquestes inspiracions i exhalacions tres o quatre vegades i veuràs que t’ajuden a relaxar-te.
 • Comença a respondre les preguntes que et donin més seguretat, així podràs dedicar el temps restant a les qüestions que requereixen més esforç i concentració.
 • Tingues en compte la puntuació especificada a cada exercici. 
 • Si l’examen és a desenvolupar, organitza els conceptes i idees que tractaràs mentalment o per mitjà d’un esquema (per a això pots emprar el full on hi ha enunciades les preguntes de l’examen).
 • Argumenta les respostes, és a dir, justifica l’exposició dels continguts expressats i interrelaciona les idees exposades. 
 • No t’entretinguis excessivament en una pregunta. Contesta el que realment es demana i no omplis de «palla». No et donaran més puntuació per haver explicat altres coses que no tenen a veure amb el que et demanen.
 • Tingues cura de la redacció, la cal·ligrafia i també l’ortografia. Expressa’t amb claredat i correcció, demostra les teves habilitats en l’ús de la llengua escrita. Cuida el vocabulari tècnic de cada matèria. 
 • La presentació ha de ser clara i ordenada, ajuda a visualitzar el contingut de l’examen i facilita positivament la correcció. S’aconsella subratllar o emmarcar les idees, les dades o els conceptes principals. 
 • Repassa l'examen abans de lliurar-lo. És important reservar alguns minuts per repassar-ne el contingut, vigilar les faltes d’ortografia, els problemes d’expressió o fer alguna anotació o algun aclariment final.  

Abans de lliurar el full de respostes 

 • Vigila que no hi hagi cap marca d’identificació personal, atès que els exàmens són anònims.
 • És imprescindible lliurar els exàmens amb les etiquetes.
  • Recorda aferrar amb cura les etiquetes amb codi de barres (que t’identifiquen i permeten l’anonimat en la correcció) que t’han lliurat a l’inici de les proves als requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen.
  • Un cop hagis acabat cada examen i hagis respost damunt un quadernet d’examen o bé damunt el mateix full d’enunciat, has d’aferrar una solapa i tres etiquetes d’identificació als llocs indicats.

Després de l’examen

 • Una vegada hagis acabat l’exercici, ja fora de l’aula on has fet l’examen, has de fer-te enfora de la zona per evitar molèsties acústiques a la resta d’alumnes que encara fan l’exercici.
 • Durant el temps de descans, aprofita el moment per relaxar-te i prendre alguna beguda o menjar qualque cosa. No comentis res amb els companys, ja que pot ser que t'adonis que has fet alguna errada, i això et provocarà nervis per a l'examen següent, així que: examen fet, examen oblidat!

Una vegada hagis acabat les proves d’accés a la Universitat

Toca descansar i esperar els resultats. Aquests es publicaran mitjançant UIBdigital en el moment en què hagi acabat el procés de correcció i càlcul de les notes.

I recorda que tens 21 raons per venir a la UIB

Material elaborat pel Programa d'Assessorament Psicològic i Educatiu (PROAP-UIB)

 

Consells saludables

Preparats per la vida universitària

 • Estableix contacte i cerca l’opinió de persones conegudes que ja estudiïn les carreres universitàries que podrien convertir-se en la teva opció.
 • Informa’t exhaustivament sobre el pla d’estudis. Disposes de molta d’informació a la web, així com sessions informatives; també et pots informar a través dels equips de deganat i direcció dels centres.
 • Disposa sempre del Reglament acadèmic, on hi ha clarament detallats drets i deures. 
 • Llegeix detingudament les guies docents de les diferents assignatures; et permetran conèixer-ne els continguts, metodologia i procés d’avaluació, entre d’altres.
 • Consulta tots els dubtes, per això empra les tutories (presencials i en línia). Adreça’t al professorat de referència per aclarir tot allò que consideris pertinent. No deixis cap dubte a la motxilla.
 • Fes preguntes a classe. Pensar “no ho entenc” no t’ha de servir mai d’excusa.

foto

 • Estudia i practica la llengua anglesa, et resultarà de gran utilitat en tots els àmbits. Si ja tens un bon nivell d’anglès, no dubtis a iniciar l’aprenentatge d’un altre idioma.
 • Planifica’t i aprèn a organitzar el temps. Fes planificacions flexibles. Has de donar cabuda a l’assistència a classe, l'estudi diari, la realització de treballs i lectures, la participació en jornades i conferències, etc.
 • Calcula aproximadament dues hores de treball individual per una hora de classe, així aconseguiràs dur el curs al dia.
 • Procura anar al dia en les assignatures. A la Universitat no és suficient estudiar la darrera setmana. Si aquest sistema t’ha servit durant la secundària i el batxillerat, aquí ja no et funcionarà.
 • Crea un entorn favorable d’estudi. Valora quins són les millors estratègies d’aprenentatge. Segueix uns hàbits d’estudi i treball. Té una disposició i actitud favorable a l’estudi.
 • Sigues persistent, no et desanimis mai, encara que els primers resultats no siguin bons. A la Universitat, com a la vida, qui persisteix ho aconsegueix.

foto

 • Coneix el teu entorn. Explora i participa en el que t’ofereix la vida universitària (programes de mobilitat, activitats culturals, trobades, associacions, pràctiques en empreses, etc.). Procura anar més enllà del pla d’estudis.
 • Estableix relacions socials amb els companys de curs, constitueix grups de treball, estudi i col·laboració conjunta.
 • Combina l’estudi amb l'esport, una alimentació sana, i dorm les hores necessàries.
 • Explora els teus interessos, expectatives, qualitats, etc. Inicia el teu projecte de futur, es tracta del teu projecte professional… Deixa’l per escrit! Veuràs com contribueix a la presa de decisions.
 • Desenvolupa la creativitat, els processos reflexius, el pensament crític i aplicat, investiga, té un esperit emprenedor.
 • Gaudeix de la Universitat. Desenvolupa una motivació adequada que et permeti valorar positivament la teva experiència universitària.

 Material elaborat pel Programa d'Assessorament Psicològic i Educatiu (PROAP-UIB)