ESO

Què hi ha després de l'ESO?

Despés de l'ESO

Estàs acabant l’ESO, l’ensenyament secundari obligatori, i ara és el moment de decidir quin camí vols seguir. 

Si has aprovat l’ESO, pots continuar cap a batxillerat o fer un cicle formatiu de grau mitjà, per ampliar la teva formació abans d’incorporar-te al món laboral.

Si no has aprovat l’ESO, la incorporació al món laboral et resultarà molt dificultosa, per això et recomanam opcions d’estudis per obtenir la titulació i la formació necessària per incorporar-te amb garanties al món laboral.

És important que pensis com ets, què t’agrada, de què t’agradaria fer feina, què saps fer..., i conèixer l’oferta educativa que hi ha, perquè, com més informació tinguis, més fàcil serà triar. Pensa que no és el mateix jugar a la "Play" que fer feina de dissenyador de videojocs. Convé informar-se de la feina que t'agradaria fer.

D’aquesta decisió depèn el teu futur, i per aquest motiu és molt important que t’informis bé de les diferents possibilitats i et deixis aconsellar per les persones que et poden donar bons consells.

En aquest espai trobaràs informació sobre com pots continuar la teva formació, segons el teu cas.

Si tens el títol de l'ESO

Batxillerat

Què és?

Amb aquests estudis milloraràs la teva formació general i obtindràs una completa preparació acadèmica per continuar després amb estudis superiors, tant universitaris com de formació professional.

Quant dura?

Dura dos cursos acadèmics, i es fan 32 hores setmanals de classe.

Quina és la seva estructura i modalitats?

Hi ha tres modalitats de batxillerat:

 • Arts 

Si tens interessos pels fenòmens artístics: món audiovisual, arts gràfiques, disseny, mitjans de comunicació, publicitat, arts escèniques, producció i gestió d’empreses del sector cultural i animació cultural i social, aquesta és la teva modalitat.

 • Ciències i Tecnologia

Si t’interessen les ciències experimentals, les matemàtiques, els continguts cientificosanitaris, els processos tecnològics i la producció de béns i serveis, aquesta és la teva modalitat.

 • Humanitats i Ciències Socials

Si tens inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública o privada, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, o el turisme i altres serveis d’oci, aquesta és la teva modalitat.

Aquesta modalitat té dos itineraris:

 • Itineraris d'Humanitats
 • Itinerari de Ciències Socials.

Cada curs està format per:

 • Assignatures troncals: quatre assignatures que et donen una formació general.
 • Assignatures troncals d’opció o modalitat: tres assignatures segons la modalitat de batxillerat elegida.
 • Assignatures específiques: són tres assignatures a primer de batxillerat i dues a segon de batxillerat.

Pots consultar les assignatures de cada modalitat en el següent enllaç.

Per a mes informació sobre el batxillerat, consulta la pàgina web del Ministeri d'Educació.

També hi ha l'opció de cursar:

Un consell molt important

Convé que pensis bé la modalitat de batxillerat que s’ajusta més al que vols estudiar en acabar el batxillerat i als teus interessos professionals, per tal de facilitar al màxim l’accés al grau universitari que vols cursar. En aquest sentit també convé triar bé les assignatures de segon de batxillerat que et puguin fer augmentar la nota d’admissió.

Un altre consell important!: des del primer curs de batxillerat cal que et posis les piles i treguis bones notes, perquè l’expedient dels dos cursos del batxillerat té un 60 per cent de pes en la nota final de la prova d’accés a la Universitat (PBAU).

I després del batxillerat?

Un cop aprovat, s’obté el títol de batxiller. I després, què pots fer?*

*Cal tenir en compte, els procediments d'accés i admissió a cada una d'aquestes opcions.

Cicles formatius

Què són?

Et prepararan per a l’exercici qualificat de diverses professions, et proporcionaran la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, a més decomprendre l’organització i les característiques del sector corresponent, com també et permetran l'accés a estudis superiors.

Pots accedir:

També hi ha l'opció de la formació professional dual: un model de formació professional que combina la formació dels alumnes al centre educatiu amb l'activitat laboral retribuïda i la formació a l'empresa (contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge).

Quin són els següents continguts?

Els seus continguts s’estructuren en mòduls i són exclusivament de caire professional, és a dir, relacionats amb el camp professional elegit.

Per altra banda, es combina la formació teòrica amb la pràctica: una part de la formació es fa als centres educatius i una altra part a les empreses, amb unes pràctiques en un entorn real de feina, d'acord amb el programa formatiu corresponent. A més, també hi ha uns mòduls de formació i orientació laboral i d’iniciativa emprenedora.

A les Illes Balears s’ofereix una àmplia oferta de famílies professionals, i dins cada una pots trobar un o més cicles formatius de grau mitjà o grau superior.

 

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Què són?

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis que preparen l’alumnat per a un determinat àmbit professional (energia i aigua, electricitat i electrònica...).

Quina durada tenen?

Tenen una durada de dos cursos acadèmics, i s’obté el títol de tècnic en l’especialitat que s’ha cursat (per exemple: Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques).

Com accedir-hi?

Podràs accedir a fer un CFGM si tens el títol de Graduat en ESO o de Formació Professional Bàsica (FPB), prèvia superació del procés d'admissió corresponent.

Si no tens cap d’aquests títols, has de superar una prova d’accés específica, i per fer-la has de tenir 17 anys o complir-los durant l’any natural de la prova. Després cal participar el procés d'admissió corresponent.

Més informació (oferta formativa, procés d'admissió...)

I després del CFGM?

Amb un títol de tècnic pots incorporar-te al món laboral gràcies a l'especialització que rebràs; així mateix, tens opció de continuar amb una formació superior, cursant un CFGS.

 

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Què són?

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis per aprofundir en coneixements d’un determinat àmbit professional (energia i aigua, electricitat i electrònica...).

Amb aquest títol podràs accedir a categories professionals qualificades i assegurar la teva incorporació al món professional.

La durada

Tenen una durada de dos cursos acadèmics, i s’obté el títol de tècnic superior en l’especialitat que s’ha cursat (per exemple: Tècnic Superior en Eficàcia Energètica i Energia Solar Térmica.)

Com es pot accedir als CFGS?

L’accés al CFGS es pot fer, entre d'altres:

 • amb el títol de batxiller
 • amb el títol de tècnic (CFGM)
 • superant la prova d’accés de grau superior per als més grans de 19 anys
 • superant la prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys.

A més, cal superar del procés d'admissió corresponent.

Més informació (oferta formativa, procés d'admissió...)

I després dels CFGS, puc accedir a la Universitat?

El títol de tècnic superior dona accés als estudis universitaris que tenen correspondència amb el CFGS realitzat. Podràs accedir a un grau universitari sense haver de fer la prova d’accés a la Universitat (PBAU), encara que opcionalment pots fer el bloc d’admissió per apujar la nota.

Els cicles formatius de grau superior et poden proporcionar una sèrie d’avantatges a l'hora de continuar amb un grau universitari, com ara afrontar la carrera amb els coneixements pràctics que hauràs adquirit durant el CFGS i també gaudir de reconeixement de crèdits universitaris amb mòduls cursats al CFGS.

Més informació dels cicles formatius

Punt d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP)

 

Si no tens el títol de l'ESO

Opcions sense el títol d'ESO

 

Si encara no tens el títol de l’ESO, no et desanimis, tens diferents opcions: