Batxillerat

I després del batxillerat?

Un cop aprovat, s’obté el títol de batxiller. I després, què pots fer?*

*Cal tenir en compte, els procediments d'accés i admissió a cada una d'aquestes opcions.

Enllaços d'interès