Jornades de Portes Obertes a la seu universitària de Menorca

Dades del centre


Presentacions dels estudis de grau

Xerrada dels estudis de l'Escola Politècnica Superior Nombre d'alumnes

Edificació

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural


Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica


Enginyeria Informàtica

Enginyeria Telemàtica

Matemàtiques
Doble titulació Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica
Xerrada dels estudis de la Facultat d'Economia i Empresa
Nombre d'alumnes

Administració d’Empreses
Economia
Doble titulació d'Administració d'Empreses i Dret
Doble titulació d'Administració d'Empreses i Turisme
Doble titulació Economia i Turisme

Xerrada dels estudis de la Facultat de Dret
Nombre d'alumnes
Dret
Xerrada dels estudis de la Faculat d'Educació Nombre d'alumnes

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Social

Pedagogia

Xerrada dels estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres
Nombre d'alumnes

Estudis Anglesos

Filosofia

Història

Història de l'Art

Llengua i Literatura Catalanes

Llengua i Literatura Espanyoles
Treball Social
Xerrada dels estudis de grau de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Nombre d'alumnes
Infermeria
Xerrada dels estudis de grau de la Facultat de Medicina Nombre d'alumnes
Medicina
Xerrada dels estudis de grau de la Facultat de Ciències
Nombre d'alumnes
Biologia
Bioquímica
Física
Química
Xerrada dels estudis de grau de la Facultat de Turisme
Nombre d'alumnes
Turisme
 

:

Alumnes amb necessitats especials


Un cop enviat aquest formulari, assegurau-vos que us apareix el missatge següent: "Formulari emplenat correctament".Si no és així, vol dir que les vostres dades no s'han enviat correctament i ho haureu de tornar a provar.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.