Famílies amb fills i filles a ESO

Els meus fills o filles acaben l'ESO. Què poden fer?

Despés de l'ESO

Si el vostre fill o filla està acabant l’ESO, l’ensenyament secundari obligatori, ara és el moment de decidir quin camí vol seguir.

Si ha aprovat l’ESO, pot continuar cap a batxillerat o fer un cicle formatiu de grau mitjà. Aquests estudis ampliaran la formació del vostre fill o filla amb una orientació més acadèmica o professional respectivament. Per això és convenient que tingui una idea dels seus interessos, per tal de triar bé una de les dues opcions.

És molt important que sàpiga que la incorporació al món laboral sense el títol d’ESO li resultarà molt dificultosa i amb molt poques expectatives de futur, per això sempre és convenient prioritzar l’obtenció de la titulació i la formació necessàries abans d’incorporar-se precipitadament al món laboral.

És important que com a pares participeu en la decisió del camí a seguir després de l’ESO, per tal que l’elecció sigui la més adient per al vostre fill o filla. Com a pares sempre el podeu ajudar donant-li la vostra opinió aprofitant el coneixement que teniu del vostre fill o filla, tot i que pot semblar que no us escolti. Ara bé, teniu present que la decisió final serà d’ell o ella. Heu de ser conscients que d’aquesta decisió dependrà el seu futur.

En definitiva, el paper dels pares és ajudar els fills a reflexionar sobre ells mateixos i sobre les diferents possibilitats que tenen per escollir.

Amb el títol de l'ESO

Batxillerat

Què és?

Amb aquests estudis milloraràs la teva formació general i obtindràs una completa preparació acadèmica per continuar després amb estudis superiors, tant universitaris com de formació professional.

Quant dura?

Dura dos cursos acadèmics, i es fan 32 hores setmanals de classe.

Quina és la seva estructura i modalitats?

Hi ha tres modalitats de batxillerat:

 • Arts 

Si tens interessos pels fenòmens artístics: món audiovisual, arts gràfiques, disseny, mitjans de comunicació, publicitat, arts escèniques, producció i gestió d’empreses del sector cultural i animació cultural i social, aquesta és la teva modalitat.

 • Ciències i Tecnologia

Si t’interessen les ciències experimentals, les matemàtiques, els continguts cientificosanitaris, els processos tecnològics i la producció de béns i serveis, aquesta és la teva modalitat.

 • Humanitats i Ciències Socials

Si tens inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública o privada, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, o el turisme i altres serveis d’oci, aquesta és la teva modalitat.

Aquesta modalitat té dos itineraris:

 • Itineraris d'Humanitats
 • Itinerari de Ciències Socials.

Cada curs està format per:

 • Assignatures troncals: quatre assignatures que et donen una formació general.
 • Assignatures troncals d’opció o modalitat: tres assignatures segons la modalitat de batxillerat elegida.
 • Assignatures específiques: són tres assignatures a primer de batxillerat i dues a segon de batxillerat.

Pots consultar les assignatures de cada modalitat en el següent enllaç.

Per a mes informació sobre el batxillerat, consulta la pàgina web del Ministeri d'Educació.

També hi ha l'opció de cursar:

Un consell molt important

Convé que pensis bé la modalitat de batxillerat que s’ajusta més al que vols estudiar en acabar el batxillerat i als teus interessos professionals, per tal de facilitar al màxim l’accés al grau universitari que vols cursar. En aquest sentit també convé triar bé les assignatures de segon de batxillerat que et puguin fer augmentar la nota d’admissió.

Un altre consell important!: des del primer curs de batxillerat cal que et posis les piles i treguis bones notes, perquè l’expedient dels dos cursos del batxillerat té un 60 per cent de pes en la nota final de la prova d’accés a la Universitat (PBAU).

I després del batxillerat?

Un cop aprovat, s’obté el títol de batxiller. I després, què pots fer?*

*Cal tenir en compte, els procediments d'accés i admissió a cada una d'aquestes opcions.

Cicles formatius

Què són?

Et prepararan per a l’exercici qualificat de diverses professions, et proporcionaran la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, a més decomprendre l’organització i les característiques del sector corresponent, com també et permetran l'accés a estudis superiors.

Pots accedir:

També hi ha l'opció de la formació professional dual: un model de formació professional que combina la formació dels alumnes al centre educatiu amb l'activitat laboral retribuïda i la formació a l'empresa (contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge).

Quin són els següents continguts?

Els seus continguts s’estructuren en mòduls i són exclusivament de caire professional, és a dir, relacionats amb el camp professional elegit.

Per altra banda, es combina la formació teòrica amb la pràctica: una part de la formació es fa als centres educatius i una altra part a les empreses, amb unes pràctiques en un entorn real de feina, d'acord amb el programa formatiu corresponent. A més, també hi ha uns mòduls de formació i orientació laboral i d’iniciativa emprenedora.

A les Illes Balears s’ofereix una àmplia oferta de famílies professionals, i dins cada una pots trobar un o més cicles formatius de grau mitjà o grau superior.

 

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Què són?

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis que preparen l’alumnat per a un determinat àmbit professional (energia i aigua, electricitat i electrònica...).

Quina durada tenen?

Tenen una durada de dos cursos acadèmics, i s’obté el títol de tècnic en l’especialitat que s’ha cursat (per exemple: Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques).

Com accedir-hi?

Podràs accedir a fer un CFGM si tens el títol de Graduat en ESO o de Formació Professional Bàsica (FPB), prèvia superació del procés d'admissió corresponent.

Si no tens cap d’aquests títols, has de superar una prova d’accés específica, i per fer-la has de tenir 17 anys o complir-los durant l’any natural de la prova. Després cal participar el procés d'admissió corresponent.

Més informació (oferta formativa, procés d'admissió...)

I després del CFGM?

Amb un títol de tècnic pots incorporar-te al món laboral gràcies a l'especialització que rebràs; així mateix, tens opció de continuar amb una formació superior, cursant un CFGS.

 

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Què són?

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis per aprofundir en coneixements d’un determinat àmbit professional (energia i aigua, electricitat i electrònica...).

Amb aquest títol podràs accedir a categories professionals qualificades i assegurar la teva incorporació al món professional.

La durada

Tenen una durada de dos cursos acadèmics, i s’obté el títol de tècnic superior en l’especialitat que s’ha cursat (per exemple: Tècnic Superior en Eficàcia Energètica i Energia Solar Térmica.)

Com es pot accedir als CFGS?

L’accés al CFGS es pot fer, entre d'altres:

 • amb el títol de batxiller
 • amb el títol de tècnic (CFGM)
 • superant la prova d’accés de grau superior per als més grans de 19 anys
 • superant la prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys.

A més, cal superar del procés d'admissió corresponent.

Més informació (oferta formativa, procés d'admissió...)

I després dels CFGS, puc accedir a la Universitat?

El títol de tècnic superior dona accés als estudis universitaris que tenen correspondència amb el CFGS realitzat. Podràs accedir a un grau universitari sense haver de fer la prova d’accés a la Universitat (PBAU), encara que opcionalment pots fer el bloc d’admissió per apujar la nota.

Els cicles formatius de grau superior et poden proporcionar una sèrie d’avantatges a l'hora de continuar amb un grau universitari, com ara afrontar la carrera amb els coneixements pràctics que hauràs adquirit durant el CFGS i també gaudir de reconeixement de crèdits universitaris amb mòduls cursats al CFGS.

Més informació dels cicles formatius

Punt d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP)

 

Sense el títol de l'ESO

Opcions sense el títol d'ESO

No cal desanimar-se, hi ha diferents opcions d’aconseguir-lo: