Xarxes socials. Aliades o enemigues

La importància actual de les xarxes socials resulta inqüestionable però, som conscients de la seva autèntica dimensió?

És important utilitzar les xarxes socials i conèixer-ne el funcionament, però també resulta clau percebre’n els límits i perills. Les xarxes socials formen part de la nostra vida i són eines essencials per a tots nosaltres, tant en l’àmbit professional com en el més personal, i hem de ser conscients de tot el seu poder. Si tenim clares la finalitat i les seves implicacions, les xarxes socials seran sempre unes poderoses aliades.

Destinataris

Estudiants d’ESO i de batxillerat

Data, horari i lloc

  • Dia 16 de juliol de 10 a 13 hores
  • Edifici Ramon Llull, campus universitari

Durada

3 hores

Objectius

  • Examinar la importància actual de les xarxes socials i la seva evolució.
  • Analitzar els avantatges i desavantatges de les xarxes socials.
  •  Debat sobre la utilització de les xarxes socials en diferents àmbits.

Continguts

  • Les xarxes socials. Concepte i característiques.
  • Avantatges i desavantatges de les xarxes socials.
  • Les xarxes socials com a eina de comunicació bàsica en l’àmbit personal i professional.

Metodologia

La metodologia és grupal, activa i participativa. Té caràcter teòric, però fomentant la participació dels alumnes en tot moment.

Professorat

José Luis Mateo Hernández, professor de Dret Mercantil de la Universitat de les Illes Balears. Encarregat de les xarxes socials de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears. Exdirector de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat