Un passeig per les fronteres de la Química

Heu pensat mai per què hi ha sòlids tous que estan formats majoritàriament per matèria líquida? Aquest taller ens endinsarà en el món de la matèria tova i observarem els canvis que es produeixen en un líquid quan hi afegim gelificants. Manipularem i prepararem diferents tipus de gels, n’estudiarem les propietats i aplicacions, i n’analitzarem els comportaments davant d’estímuls externs (calor, sals, etc.)

Objectius

  • Identificar les característiques de la matèria tova (gels)
  • Conèixer les propietats químiques dels gelificants
  • Visualitzar les forces supramoleculars
  • Conèixer les aplicacions dels gelificants

Destinataris

Estudiants de 4t d'ESO i batxillerat

Dates, horari i lloc

  • Dia 15 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores
  • Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila, campus universitari

Durada

3 hores

Continguts

  • Els gelificants i les forces supramoleculars
  •  Els hidrogels i el seu comportament
  • Com afecten els estímul externs al comportament dels hidrogels?
  • Aplicacions quotidianes dels hidrogels

Metodologia

La metodologia de treball combinarà una introducció breu a la temàtica del taller amb una sèrie d’activitats pràctiques que ens ajudaran a respondre les qüestions sobre el comportament de la matèria tova plantejades al començament del taller. Finalment, posarem en comú els resultats i els comentarem. Fomentarem el treball en parelles.

Professorat

Carme Rotger. Professora titular d’universitat del Departament de Química, àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UIB i membre del grup de recerca de Química Supramolecular.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat