Monstres literaris i la seva pervivència en el cinema de terror contemporani

Taller ajornat. Pendent d'una nova data

El taller pretén oferir una aproximació teoricopràctica a l’ensenyament de personatges marginals propis de literatura universal de terror (la figura del monstre, del fantasma, del vampir...) des d’una perspectiva interdisciplinària. Connectarà amb altres arts, com el cinema i les sèries de televisió, per promoure connexions amb productes de consum propis de l’alumnat i un debat i dinàmiques de grup.

Objectius

  • Establir vincles entre obres de la literatura universal de terror i productes culturals i audiovisuals contemporanis, tot combinant els coneixements curriculars de contingut historicista: els moviments romàntics i la narrativa gòtica amb l’estètica neogòtica contemporània i l’imaginari gòtic presents en els productes d’interès i de consum dels alumnes.
  • Emfasitzar el rol dels estudiants com a lectors, consumidors i productors de continguts en el que s’ha considerat com «la generació del mil·leni» (millennial generation), és a dir, les persones nascudes entre el 1980 i el 2000.
  • Revaloritzar el paper de la narrativa audiovisual, entesa com un instrument didàctic que s’ajusta als hàbits lectors i de consum del l’alumnat actual, el qual s’acosta a noves aproximacions didàctiques de la narrativa transmèdia aplicada a l’educació, i que beneficia la seva competència digital i alfabetització mediàtica.
  • Desenvolupar la capacitat de percepció i de judici morals a partir de la identificació (i possible empatia) amb dels personatges de terror.

Destinataris

Estudiants de 4t d’ESO i batxillerat

Data i horari i lloc

  • Dia 8 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores
  • Aula 3 de l'edifici Ramon Llull, campus universitari

Durada

3 hores

Continguts

  • Introducció breu al moviment del Romanticisme i el Gòtic i a les seves característiques bàsiques des de la perspectiva de la literatura universal.
  • Presentació de personatges marginals propis de literatura universal de terror (les figures del monstre, fantasma, vampir...) des d’una perspectiva interdisciplinària.
  • Establiment de vincles entre aquests personatges i la seva pervivència en productes audiovisuals, com el cinema i les sèries de televisió.
  • Debat, reflexió crítica i dinàmiques grupals a partir de la recerca i selecció d’obres contemporànies que utilitzen arquetips literaris i personatges marginals.

Metodologia

Es faran presentacions teoricopràctiques de PowerPoint i/o Prezi, es llegiran fragments i es visionaran escenes d’obres i personatges de la literatura de terror i pel·lícules i sèries de televisió (1a sessió). Posteriorment, se’n farà un debat, reflexió i dinàmiques grupals en classe inversa (flipped classroom) a partir d’un fragment literari, imatge o escena seleccionada (2a sessió).

Professorat

Maria Isabel Escalas Ruiz és investigadora predoctoral del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, i membre del grup de recerca RIRCA de la UIB. Anteriorment, ha treballat com a professora de llengua i literatura a ESO i batxillerat.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat