El món fascinant dels manuscrits

Les fonts documentals antigues són imprescindibles per a la recerca lingüística. Aprendre a llegir-les i interpretar-les és una tasca necessària en la formació d’un graduat en estudis de llengua i literatura catalana. Per això, es farà una breu introducció al món de la paleografia (què és un manuscrit, quina historia amaga, com els estudiam) i se’n mostraran alguns exemples perquè els alumnes puguin veure que llegir documents medievals no és tan difícil, amb una mica de tècnica i de paciència.

Objectius

  • Introduir els alumnes en la paleografia i comprensió de textos medievals.
  • Llegir textos breus antics.
  • Obtenir informació lingüística d’un manuscrit antic.

Destinataris

  • Estudiants de batxillerat

Data, horari i lloc

  • Dia 24 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores
  • Aula 3 de l'edifici Ramon Llull, campus universitari

Durada

3 hores

Continguts

  • Què és un manuscrit? Característiques, constitució, descripció.
  • La informació que ofereix: des del contingut a les dades lingüístiques.
  • Tipologia de manuscrits.
  • Aprenem a llegir documents antics.

Metodologia

Després d’una introducció teòrica, per explicar-ne els continguts, es durà a terme un taller per aprendre a llegir un document amb cal·ligrafia antiga i per detectar-ne informació lingüística rellevant.

Ponent

 Maribel Ripoll Perelló, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat