Experiments de física curiosos

Realització diversos experiments per treballar el concepte de força.

Objectius

  • Diferenciar entre força i pressió
  • Identificar les forces d'acció i reacció
  • Diferenciar les forces de cohesió i les d'adhesió
  • Entendre el concepte de centre de masses i la relació que té amb l'equilibri

Destinataris

Estudiants de 3r i 4t d'ESO i batxillerat.

Data, horari i lloc

  • Dia 9 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores (taller complet)
  • Laboratori Demolab, edifici Mateu Orfila i Rotger, campus universitari.
  • Dia 16 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores (nova data)
  • Laboratori Demolab, edifici Mateu Orfila i Rotger, campus universitari.

Durada

3 hores

Metodologia

Metodologia d’exploració i indagació relacionant el llenguatge quotidià i el científic. Els alumnes faran tots els experiments amb l'ajuda de les professores i intentaran respondre les qüestions que se'ls formulin.

Ponents

Francesca Molinos i Catalina Picornell. Professores del Departament de Física de la UIB.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció. Taller complet. Us podeu inscriure a la llista d'espera.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat