Com gaudir de l'estudi: aprendre més i millor

Diversos estudis i investigacions han demostrat que al voltant del 50 per cent dels estudiants fracassa en els estudis. Hi ha un elevat percentatge d'alumnes que presenten problemes d'aprenentatge perquè no tenen uns hàbits d'estudi correctes. Aquesta qüestió s'explica, almenys en part, perquè l'estudi requereix, a més dels factors psicològics implicats en tot procés d'aprenentatge, una tècnica o un mètode.
Els hàbits i, al seu torn, les tècniques d'estudi aconsegueixen que els alumnes aprenguin a estudiar eficaçment per obtenir un millor acompliment i rendiment acadèmic.
El taller que presentam s’adreça a enfortir el procés d'ensenyament-aprenentatge dels joves i adolescents, ajudant-los a adquirir bons hàbits d'estudi i a aprendre a estudiar eficaçment.

Destinataris

Estudiants d'ESO i batxillerat

Data, horari i lloc

 • Dies 1, 3 i 5 de juliol de 2019 de 10 a 13 hores. Taller complet. Us podeu inscriure a la llista d'espera.
 • Aula 5B de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, campus universitari

Durada

9 hores

Objectius

 • Ensenyar als assistents on i com han d'estudiar.
 • Ajudar els assistents a millorar el seu rendiment acadèmic.
 • Augmentar la comprensió de la informació.
 • Implementar estratègies que millorin l'assimilació i acomodació de la informació.
 • Fomentar la capacitat d'organització i planificació del temps.

Metodologia

El taller s'iniciarà amb una sèrie de dinàmiques per introduir el tema a tractar i que facilitin, al seu torn, la participació dels assistents.
Al llarg del taller es durà a terme una metodologia teoricopràctica, alternant l'exposició amb la realització d'activitats i dinàmiques que afavoreixin l'assimilació dels continguts plantejats. Per a això s'utilitzaran diferents sistemes audiovisuals específics relacionats amb la temàtica.

Continguts

 • Motivació per a l'estudi.
 • Què no és estudiar?
 • Condicions físiques i personals òptimes per estudiar.
 • Tècniques d'organització de la informació.
 • Què faig amb el que he après?
 • Algunes tècniques d'especial interès per afrontar els exàmens amb èxit.

Professorat

 • Carmen Borrás Sansaloni, doctora en Psicologia, professora titular de l'àrea d'Avaluació i Tractament Psicològic de la Facultat de Psicologia de la UIB. Psicòloga general sanitària.
 • Joana Llobera Martorell, psicòloga.
 • Azucena Hernández, psicòloga.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció. Taller complet. Us podeu inscriure a la llista d'espera.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula emplenant el  formulari en línia, i fer el pagament de 30 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat