Cadàver exquisit: la creació (sur)realista i col·lectiva d'històries a partir de refranys i frases fetes»

Aquest taller consisteix en la creació col·lectiva d'una història utilitzant refranys i frases fetes que formen part del nostre imaginari cultural.

Objectius

  •  Presentar una selecció i recopilació de frases fetes i refranys propis de l'imaginari cultural i col·lectiu. 
  • Crear una història col·lectiva utilitzant la tècnica del cadàver exquisit i incorporant alguns dels refranys i frases fetes que s’hagin vist.
  • Afavorir la creativitat i incentivar la imaginació narrativa de l'alumnat.

Destinataris

Estudiants de 2n a 4t d'ESO

Data, horari i lloc

  • Dia 30 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores
  • Laboratori del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. Edifici Ramon Llull, campus universitari

Durada

3 hores

 Continguts

  • Refranys i fraseologia popular de l'imaginari cultural i col·lectiu.
  • Elements bàsics de la creació literària: personatges, temps i espai.

Metodologia

S'utilitzarà una presentació de PowerPoint per oferir refranys i frases fetes que podran servir de base per a la creació col·lectiva d'una història mitjançant la tècnica del cadàver exquisit.

Professorat

Maria Isabel Escales Ruiz és investigadora predoctoral del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i membre del grup de recerca RIRCA de la UIB. Anteriorment, ha treballat com a professora de llengua i literatura a ESO i batxillerat.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat