Una volta pel campus Bee-lover

La pol·linització de les abelles és un servei imprescindible per als ecosistemes de tot el món. Sense aquesta pol·linització, una gran part de la flora silvestre i molts de cultius importants per a la dieta dels humans es veurien afectats (fruita i verdura, així com la producció de carn i llet).

En aquest taller teòric i pràctic parlarem de les abelles, tant de les mel·líferes com de les silvestres: quina importància tenen per a l’ecosistema, quina és la seva situació actual, quines són les causes que han provocat la seva disminució i què podem fer per ajudar-les.

Objectius

 • Examinar la importància de les abelles i la seva situació actual
 • Aplicar en camp algunes de les metodologies actuals per investigar sobre les abelles
 • Examinar la diversitat d’abelles que hi ha a les illes Balears
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi entorn de les abelles
 • Debatre quines solucions podem aplicar per reduir-ne la disminució

Destinataris

Estudiants d’ESO i batxillerat.

Data, horari i lloc

 • Dia 9 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores (grup A)
 • Dia 23 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores (grup B)
 • Dia 29 de juliol de 2019, de 10 a 13 hores (grup C)

Laboratori Demolab. Edifici Mateu Orfila i Rotger, campus universitari

Durada

3 hores

Continguts

 • El món de les abelles. Diversitat i importància
 • Impactes negatius que pateixen les abelles
 • Tècniques de mostreig per estudiar els pol·linitzadors
 • Què podem fer per ajudar-les?

Metodologia

La metodologia és teòrica i pràctica. Es començarà amb una breu explicació sobre les abelles (importància, situació actual i factors negatius) i després es farà la sortida de camp. Es faran observacions directes a flors, transsectes i trampes per obtenir exemplars i identificar-los al laboratori. Finalment, es conclourà l’activitat amb un debat conjunt que posarà de manifest tot el que s’hagi après sobre les abelles.

És imprescindible que els participants duguin roba apropiada per fer la sortir de camp (calçons llargs i sabates tancades).

Ponents

 • Cayetano Herrera López. Graduat en Biologia i Màster en Ciències Forenses. Actualment, és doctorant i investigador al Departament de Biologia. Té experiència en investigació, divulgació científica i educació ambiental en el camp de l’entomologia, principalment sobre l’estat sanitari de les abelles de mel i l’impacte que té la vespa asiàtica a les illes Balears. Les seves línies de investigació són: l’estat sanitari de les abelles i la fauna entomosarcosapròfaga a les illes Balears.
 • Tania Navarro Salamanca. Estudiant del grau de Biologia. Actualment, és alumna col·laboradora del Departament de Biologia i participa de manera activa en projectes d’investigació relacionats amb els insectes, principalment amb les abelles. Té experiència en divulgació científica i educació ambiental.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat