L'art de relacionar-se bé amb els altres

Les habilitats socials s'entenen com el conjunt de conductes d'un individu davant d'altres persones en què expressa sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets de manera adequada a la situació, respectant aquestes conductes en els altres i resolent els problemes immediats de la situació, mentre es minimitza la probabilitat de futurs problemes.

Està científicament demostrat que comptar amb unes habilitats socials adequades millora la comunicació, la solució de conflictes i la construcció de consens, com també té un efecte positiu en el benestar de la persona i la seva relació amb l'entorn.

Aquest taller es planteja com un entrenament en habilitats comunicatives per aconseguir un bon desenvolupament de les habilitats socials i, per tant, una optimització de les relacions socials dels participants.

Destinataris

Estudiants d'ESO i batxillerat

Data, horari i lloc

Durada

3 hores

Objectius

 • Millorar les relacions intra i interpersonals.
 • Adquirir aspectes bàsics de la comunicació humana.
 • Conèixer el significat i els elements bàsics de les habilitats comunicatives.
 • Distingir els diferents estils de comunicació i els seus efectes.
 • Analitzar i reforçar les característiques i els punts forts dels assistents.
 • Entrenar l'assertivitat en les relacions amb els altres.
 • Iniciar i mantenir converses.
 • Aprendre a fer una petició.
 • Saber dir no.
 • Realitzar i rebre crítiques.

Metodologia

El taller s'iniciarà amb una sèrie de dinàmiques per introduir el tema a tractar i que facilitin, al seu torn, la participació dels assistents.
Al llarg del taller es durà a terme una metodologia teoricopràctica, alternant l'exposició amb la realització d'activitats i dinàmiques que afavoreixin l'assimilació dels continguts plantejats. Per a això s'utilitzaran diferents sistemes audiovisuals específics relacionats amb la temàtica.

Continguts

 • Habilitats socials, assertivitat i conceptes afins.
 • Comunicació i comunicació no verbal.
 • Iniciar, mantenir i canviar converses.
 • Fer i rebutjar peticions.
 • Afrontar l'hostilitat.
 • Demanar canvis de conducta.
 • Fer i respondre crítiques assertivament.

Professorat

 • Carmen Borrás Sansaloni, doctora en Psicologia, professora titular de l'àrea d'Avaluació i Tractament Psicològic de la Facultat de Psicologia de la UIB. Psicòloga general sanitària.
 • Joana Llobera Martorell, psicòloga.
 • Azucena Hernández, psicòloga, professora associada del departament de Psicologia.

Inscripció

Els alumnes interessats poden emplenar el formulari de preinscripció.
Una vegada admesos, podran formalitzar la matrícula i fer el pagament de 10 euros en concepte de matrícula.
Us recordam que la Universitat pot anul·lar un taller perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats.

Més informació

Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB)
Tel.: 971 17 24 36 / 20 27
seras@uib.cat