PBAU: consells i normes

Els dies previs

 • Planifica el temps, organitza la teva tasca amb eficàcia, això t’ajudarà a sentir seguretat, i evitaràs l’ansietat provocada per la manca de temps.
 • Intercala el temps d’estudi amb altres activitats que t’ajudin a oxigenar el cervell. Practica esport, surt a caminar, escolta música, etc.
 • Procura descansar, cal evitar tensions els dies abans de les proves, un excés d’estrès pot provocar sentiments negatius, fins i tot, algun tipus de malestar físic.
 • Procura dormir. És molt important respectar les hores de son.
 • Informa’t on faràs les proves: alguns dies abans de la prova i mitjançant la pàgina web, podràs consultar l’edifici, l’aula i l’horari en què els pertoca fer els exàmens.
 • Consulta 

El dia abans

 • Durant cada jornada dels dies de les proves, repassa els esquemes i els resums que hagis pogut fer els dies previs amb l’objectiu de fixar els continguts de la matèria.
 • Evita acumular informació de forma desorganitzada i confusa procurant no assimilar informació de darrer minut, ja que podria interferir amb coneixements previs que s’havien processat correctament.
 • Deixa preparada la roba que et posaràs i tot el que necessitis per fer la PBAU: DNI, NIE o passaport, bolígrafs de color blau o negre, corrector, calculadora, diccionaris de llatí o grec, instruments de dibuix..., i principalment el document d’identitat. Consulta el material autoritzat.
 • Duu apuntat el nom de l’edifici i les aules on has de fer les proves, que hauràs consultar a la web.
 • Dorm prou durant aquests dies. Convé descansar les hores necessàries.
 • Cuida la teva alimentació i procura no prendre begudes excitants (cafè, te...). 
 • Consulta 

Durant les proves 

Preparatius. Alguns consells previs d’inici

 • En sortir de ca teva, recorda agafar una màscara higiènica; si pot ser, reutilitzable o quirúrgica. És obligatori emprar-la en tot moment. Les persones que pertanyin a població vulnerable a la COVID-19 han de seguir les indicacions del seu professional sanitari de referència respecte a les mesures de prevenció més adequades. 
 • Arriba amb la màxima puntualitat al teu punt d'examen. Ni molt prest ni molt tard. No arribis amb més de trenta minuts d'antelació a l’edifici ni en passeu més de quinze defora de l’aula.
 • Si arribes molt prest en vehicle propi, espera dins el vehicle. Vés directament a l’aula assignada i, tot d’una que acabis la prova, surt fora de l’edifici. No quedis pels passadissos. Si ja no tens més exàmens, has d’abandonar el teu punt d'examen.
 • Vine al punt d’examen amb les mínimes pertinences: només el material necessari per fer l’examen i el que necessiteu per berenar. Tot el que dugueu ha d’estar dins una bossa personal. 

Ja dins l'aula i abans de començar les proves

 • Tots els dispositius de transmissió i emmagatzematge de dades (tant mòbils com rellotges) han d'estar apagats. Han de ser dins la teva bossa personal o, si no en teniu, al lloc on l'hauries deixada (al terra si són taules mòbils o a la taula de darrere a les bancades fixes). No és suficient posar el mòbil en mode avió.
 • Quan ja seguis al teu lloc, has de comprovar que les assignatures del full d’etiquetes són les assignatures de les quals t’has d’examinar i són les de la teva matrícula. També has de comprovar el nom, els cognoms i el número de DNI, NIE o passaport. Al full d’etiquetes dels alumnes exempts de català apareix el codi EXC davall el seu nom. Els possibles errors els has de comunicar a un professor de l’aula, que els anotarà al full d’incidències.
 • Una vegada ja siguis a l’aula d’examen, intenta pensar en positiu, fes algunes respiracions profundes, d’aquesta manera et podràs concentrar millor.
 • Si abans de l’inici de l’examen t’adones que es presenten els nervis, concentra la teva atenció en el que t’envolta, observa el teu entorn i cerca algun element que et faci gràcia, compta per exemple el nombre de persones que duen esportives, o que tenen els cabells llargs, etc., per tant, cerca elements distractors. 
 • Quan quedin pocs minuts per començar l’examen, intenta evitar compartir preguntes i dubtes amb els companys, això no farà més que contribuir a crispar l'ambient.
 • Recorda que no pots consultar apunts, utilitzar cap tipus d’informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics.  

Durant l’examen

Silenci i atenció

 • Diposita el DNI, NIE o passaport durant l’examen damunt la taula, perquè els membres del tribunal puguin comprovar en qualsevol moment la teva identitat.
 • Disposaràs del full de preguntes de l’examen i el full de respostes (un quadernet) per examen. Si t’has equivocat o penses que la presentació no és prou acurada, pots demanar un altre quadernet (valora si val la pena, perquè també has de vigilar el temps; si falta poc temps, tal vegada és millor no fer-ho), però una vegada ja hagis copiat al nou quadernet la informació, hauràs de lliurar al professor el quadernet que no val, i el professor procedirà a destruir-lo.
 • Durant l’examen només podràs tenir el material que està permès per a aquella prova concreta
 • Els exàmens tant els podreu respondre en català com en castellà. Excepte en les matèries de Llengua i Literatura Catalana i Castellana i de primera llengua estrangera, que els haureu de respondre en l'idioma que correspongui.
 • Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el de Dibuix Tècnic), ni amb tinta vermella o verda.
 • En el cas dels exàmens de les matèries del bloc d'admissió, tant per als alumnes de batxillerat com per als tècnics superiors, atès que aquests alumnes es poden examinar d’un màxim de tres matèries i són unes proves de caràcter voluntari, els alumnes tindran els primers 30 minuts per valorar si fan o no aquella prova. En cas que abandonin la sala, es consideran com a no presentats a aquella prova.
 • Posa esment, en tot moment, a les indicacions dels professors que vigilen les aules d’examen.
 • Les proves exigeixen silenci absolut, per tant, centra’t exclusivament en la teva prova d’examen. Qualsevol conducta sospitosa podria resultar motiu d’expulsió. 
 • Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.
 • Important: No has de començar a contestar de seguida cada exament. Fes una primera lectura general de totes les preguntes i tria bé l'opció que més t'interessi. Un cop escollida, intenta no dubtar, et restaria massa temps.

Execució de la prova

 • Controla bé el temps. El temps per fer l’examen és molt estricte.
 • Llegeix detingudament l’enunciat de cada pregunta, dedica un temps a comprendre el que s’exposa a la qüestió.
 • Subratlla les paraules clau, anota devora costat alguns conceptes, idees o termes sobre el tema, llavors només caldrà que els ordenis amb les relacions de significat corresponents.
 • Si et quedes en blanc, respira profundament, fes algunes inspiracions profundes i lentes, agafa aire a través del nas, fins que arribi a l’abdomen, pots posar-hi la mà i notaràs un petit moviment a la zona toràcica i abdominal, posteriorment treu l’aire per la boca de forma suau. Repeteix aquestes inspiracions i exhalacions tres o quatre vegades i veuràs que t’ajuden a relaxar-te.
 • Comença a respondre les preguntes que et donin més seguretat, així podràs dedicar el temps restant a les qüestions que requereixen més esforç i concentració.
 • Tingues en compte la puntuació especificada a cada exercici. 
 • Si l’examen és a desenvolupar, organitza els conceptes i idees que tractaràs mentalment o per mitjà d’un esquema (per a això pots emprar el full on hi ha enunciades les preguntes de l’examen).
 • Argumenta les respostes, és a dir, justifica l’exposició dels continguts expressats i interrelaciona les idees exposades. 
 • No t’entretinguis excessivament en una pregunta. Contesta el que realment es demana i no omplis de «palla». No et donaran més puntuació per haver explicat altres coses que no tenen a veure amb el que et demanen.
 • Tingues cura de la redacció, la cal·ligrafia i també l’ortografia. Expressa’t amb claredat i correcció, demostra les teves habilitats en l’ús de la llengua escrita. Cuida el vocabulari tècnic de cada matèria. 
 • La presentació ha de ser clara i ordenada, ajuda a visualitzar el contingut de l’examen i facilita positivament la correcció. S’aconsella subratllar o emmarcar les idees, les dades o els conceptes principals. 
 • Repassa l'examen abans de lliurar-lo. És important reservar alguns minuts per repassar-ne el contingut, vigilar les faltes d’ortografia, els problemes d’expressió o fer alguna anotació o algun aclariment final.  

Abans de lliurar el full de respostes 

 • Vigila que no hi hagi cap marca d’identificació personal, atès que els exàmens són anònims.
 • És imprescindible lliurar els exàmens amb les etiquetes.
  • Recorda aferrar amb cura les etiquetes amb codi de barres (que t’identifiquen i permeten l’anonimat en la correcció) que t’han lliurat a l’inici de les proves als requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen.
  • Un cop hagis acabat cada examen i hagis respost damunt un quadernet d’examen o bé damunt el mateix full d’enunciat, has d’aferrar una solapa i tres etiquetes d’identificació als llocs indicats.

Després de l’examen

 • Una vegada hagis acabat l’exercici, ja fora de l’aula on has fet l’examen, has de fer-te enfora de la zona per evitar molèsties acústiques a la resta d’alumnes que encara fan l’exercici.
 • Durant el temps de descans, aprofita el moment per relaxar-te i prendre alguna beguda o menjar qualque cosa. No comentis res amb els companys, ja que pot ser que t'adonis que has fet alguna errada, i això et provocarà nervis per a l'examen següent, així que: examen fet, examen oblidat!

Una vegada hagis acabat les proves d’accés a la Universitat

Toca descansar i esperar els resultats. Aquests es publicaran mitjançant UIBdigital en el moment en què hagi acabat el procés de correcció i càlcul de les notes.