Concurs «Enginyeria en l'edificació: Construint amb enginy»

Concurs «Enginyeria en l'edificació: Construint amb enginy» Premis i equips finalistes

L'objectiu del concurs «Enginyeria en l'edificació: Construint amb enginy» és promoure la cultura científica, la tecnologia i la innovació entre els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior d'Edificació i Obra Civil, en l'àmbit de l'enginyeria en l'edificació, a fi de despertar vocacions entre els escolars.

Aquest concurs proposa el desenvolupament d'un projecte de construcció sostenible, amb el qual es vol fomentar la sensibilitat i el respecte pel medi ambient, alhora que es descobreix i s’aprèn a valorar la contribució de la ciència i la tecnologia, així com a comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics.

La posada en valor dels projectes desenvolupats es concep com una instància més d'aprenentatge i no representa un judici crític sobre el coneixement dels estudiants o la tasca del docent.

Objectius específics

 • Descobrir els elements essencials sobre els quals es pot desenvolupar una construcció sostenible
 • Introduir els alumnes d'ESO, batxillerat i de CFGS d'Edificació i Obra Civil en el món de l'enginyeria i la construcció d'edificis
 • Fomentar el treball en equip
 • Entrenar la comunicació oral i escrita dels participants exposant els seus treballs en l'àmbit universitari.

Formulació del problema que cal resoldre

Sobre l'edifici projectat i tenint en compte que un habitatge sostenible és aquell que és eficient, respectuós amb el medi ambient, estalvia energia, aigua i recursos i redueix la contaminació.

Es vol:

 • Situar l'edifici en l'entorn de la teva localitat, aprofitant els avantatges que ofereix la natura (terra, vegetació o les condicions climàtiques del lloc) per poder obtenir més eficiència energètica.
 • Resoldre l'entorn de l'edifici, cercar materials sostenibles amb els quals es redueixi la pèrdua energètica i la contaminació de l'entorn.
 • Triar sistemes que permetin un estalvi energètic i de consum d'aigua i que siguin tan autosuficients i econòmics com sigui possible.
 • Crear un pòster en format A1 i explicar-lo en un vídeo en un temps màxim de 5 minuts.
 • Exposar els treballs seleccionats a la semifinal i final.

Requisits per participar-hi

 • Aquest concurs està destinat a alumnes d'ESO, batxillerat i de CFGS d'Edificació i Obra Civil.
 • Els equips estaran constituïts per un mínim de dos alumnes i un màxim de cinc.
 • A més, per entrar en la competició, cada equip haurà d'estar acompanyat, com a mínim, per un professor (Tecnologia, a ESO i batxillerat; Projectes, a CFGS d'Edificació i Obra Civil) coordinador del projecte. Tindrà la missió de guiar els alumnes durant la competició. El tutor, que no serà comptat com a integrant de l'equip, podrà guiar més d'un equip.

Funcionament del concurs

 El concurs està dividit en quatre fases:

 Fase 1: inscripcions a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears (de l’1 al 10 de març)

 • En aquesta fase del concurs, i en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els grups s’inscriuran en el nivell acadèmic que correspongui (ESO, batxillerat i CPGS d'Edificació i Obra Civil), mitjançant el següent formulari.
 • Finalitzat el termini d'inscripció, el dia 11 de març es donaran a conèixer les bases del concurs. Hi figuren tant l'habitatge sobre el qual es farà el projecte com els criteris de valoració. Les bases s’enviaran als centres a través de l’adreça de correu de contacte que s'hagi indicat en la inscripció, encara que en tot moment es podran consultar en el següent enllaç.

Fase 2: realització del projecte (de l’11 de març al 2 de maig)

 • Aquesta serà la fase en què es desenvoluparà el projecte.
 • El pòster i el vídeo elaborat hauran d'enviar-se a l'espai habilitat a aquest efecte, tal com estableixen les bases del concurs.
 • El termini màxim és el dia 2 de maig de 2021 a les 23:59 h.

Fase 3: semifinals de les Illes Balears (del 3 al 10 de maig)

 • Els millors treballs de cada nivell acadèmic (fins a un màxim de 3) seran seleccionats per passar a la semifinal. El resultat serà comunicat a tots els participants mitjançant l'enviament de les valoracions del jurat.
 • Els treballs seleccionats faran l'exposició del projecte per videoconferència davant un tribunal especialitzat, segons la manera com s’especifiqui a les bases del concurs, competint per un lloc a la fase final.
 • Els integrants de tots els equips rebran un diploma que n’acreditarà la participació en el concurs.
 • Passarà a la final un equip, de cada un dels nivells acadèmics, que més punts obtingui segons els criteris de valoració.
 • Els equips finalistes rebran un premi valorat en 250 euros.

ESO

 • Títol de treball: Construyendo con ingenio
 • Centre: Col·legi Sant Pere. Palma
 • Alumnes de l'equip: Aina García Morey i Inés Mairata Ribas
 • Professor: Monserrat Torrens 
Batxillerat
 • Títol del treball: Edificación Sostenible  
 • Centre Col·legi Aula Balear. Palma
 • Alumnes de l'equip: Eugènia Colom Barceló i Alexis Oliver Ruiz
 • Professora: Francisca Lliteres Lliteres

A partir d'aquest moment i fins a la fase final, l'equip finalista podrà millorar la feina per presentar-la a la fase final.

 

Fase 4: fase final, nivell estatal (22 de juny)

 • Els integrants dels equips guanyadors de la semifinal hauran d'exposar els projectes per videoconferència davant un tribunal d'àmbit estatal, com s'especifiqui a les bases del concurs.
 • El premi per a l'equip guanyador de cada nivell acadèmic serà:
  • ESO: 1.000 euros
  • Batxillerat: 1.000 euros
  • CFGS Edificació i Obra Civil: 1.000 euros

Consultes

Dra. Susana Hormigos Jiménez. Escola Politècnica Superior. Universitat de les Illes Balears.

Organitza

Conferència de Directors d'Arquitectura Tècnica i Enginyeria d'Edificació (CODATIE), amb la col·laboració de l'Escola Politècnica Superior. Universitat de les Illes Balears

Patrocini